Anskaffelser

Anskaffelser

Avdelingen administrerer innkjøp som er underlagt regelverket for offentlige anskaffelser og er Halden kommunes sentrale innkjøpsenhet.

Kontaktinformasjon

​Postadresse: Postboks 150, 1751 Halden
Besøksadresse: Rådhuset, Storgt. 8, 1771 Halden
Tlf kommunens sentralbord: 69 17 45 00
E-post: postmottak@halden.kommune.no

Trond Øivind Sydskogen
Innkjøpsansvarlig
E-post
Mobil 91 16 67 49