Informasjon om lærlingplass

Informasjon om lærlingplass

Halden kommune er godkjent lærebedrift.

Vi har lærlinger i mange av kommunens avdelinger:

 • anleggsgartner
 • byggdrifterfaget
 • barn – ungdomsarbeiderfaget
 • ernæringskokk
 • gjenvinningsfaget
 • helsefagarbeider
 • IKT service
 • innholdsproduksjon
 • institusjonskokk
 • IT drift
 • kontor og administrasjonsfaget
 • medieteknikerfaget
 • renholdsoperatør
 • vei-anlegg
   

Antall lærlinger reguleres i de årlige budsjettene til Halden kommune.

Alle lærlingene har arbeidskontrakt og lærekontrakt.

Søknadsprosess og frist

Du som har tilgang til Vigo kan søke her.

Du som ikke har tilgang til Vigo kan søke på en ekstern utlysning på kommunens nettsider.

Ledige stillinger ligger ute fra 1. februar til 1. mars.

Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju i løpet av mars.

Arbeidskontrakt

Arbeidskontrakten regulerer arbeidsforholdet mellom lærlingen og Halden kommune i læretiden.
Lærlingene er i læretiden ansatt i Halden kommune. De lønnes av kommunen og har samme rettigheter og plikter som andre ansatte. Det er ingen prøvetid for lærlinger.

I læretiden har lærlingene følgende avlønning:

 • 0 - 6 måneder: 30% av fagarbeiderlønn​
 • ​6 -12 måneder​: 40% av fagarbeiderlønn
 • 12 - 18 måneder: ​50% av fagarbeiderlønn
 • ​18 - 24 måneder​: ​80% av fagarbeiderlønn

Lærekontrakter

Lærekontrakten reguleres av opplæringsloven. Lærekontrakten er en avtale mellom Halden kommune, den enkelte lærling og Østfold fylkeskommune som godkjenner den. Alle endringer vedrørende lærekontrakten meldes fra Halden kommune til Østfold fylkeskommune.

Lærekandidater

Det er mulig å tegne en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fagprøven.

Informasjon om å være lærling eller lærekandidat på ofk.no

Praksiskandidat

Med lang og allsidig yrkespraksis innen ett fag, kan du melde deg opp til fagprøve eller svenneprøve som praksiskandidat. Du trenger ikke opplæring på skole eller læretid i bedrift.

Praksiskandidatordningen er en dokumentasjonsordning. Du må dokumentere praksisen din. I de aller fleste fagene må du skaffe deg 8 700 timers praksis. Dette tilsvarer 5 år eller 60 måneder i 100 % stilling.
For at praksisen din skal bli godkjent, må den dekke de mest vesentlige delene av kompetansemålene i læreplanen for det faget der du ønsker fag-/svenneprøven .

I tillegg til praksis, må du også opp til en egen, skriftlig eksamen for det aktuelle lærefaget. Denne eksamen må være bestått før du kan melde deg opp til fag-/svenneprøven. 
Les mer om å ta eksamen som privatist på udir.no

Heving av lærekontrakter

En heving av lærekontrakten må godkjennes av Østfold fylkeskommune. Halden kommune og lærlingen har begge rett til å be om å få kontrakten hevet. Lærlinger som hever kontrakten frivillig, mister retten til videregående opplæring.

Fagopplæringen

Halden kommune er eget opplæringskontor. Vi samarbeider med Østfold fylkeskommune og Halden videregående skole. Læretiden består av 24 måneders opplæring etter fullført videregående utdanning. Enkelte fag har lengre læretider. 

Læretiden

Alle lærlingene går sammen med en instruktør / veileder i læretiden. Læretiden organiseres ulikt i de ulike fagene. Halden kommune har en intern plan for opplæring som sikrer at lærlingene kommer gjennom læreplanen. Hvert yrke har en faglig ansvarlig som samordner arbeidet innenfor fagområdet.

Fagprøven

Fagprøven er den praktiske og teoretiske prøven som lærlingene må bestå for å få fagbrevet i sitt fag. Denne prøven avholdes i tidsrommet 2 måneder før og 2 måneder etter læretiden har utløpt, men skal være så nær utløp av dato på lærekontrakt som mulig.

Ny prøve

Lærlinger som ikke består fagprøven, har mulighet til å gå opp til ny prøve.  Halden kommune har plikt til å legge til rette for ny prøve. Lærlinger som ikke har klart fagprøven, har ingen rett på  utvidet læretid fram til ny prøve. For lærlinger som går opp som privatister må det gå 6 måneder før lærlingen kan gå opp til 2. gangs fagprøve.

Stryk i teori fra videregående skole

Lærlinger som har ikke bestått  i inntil 2 allmennfag  fra VG1 og VG2 samlet kan gå opp til fagprøven. De får ikke fagbrevet / svenneprøven før all teori er bestått. Dette må skje innen 2 år etter den praktiske prøven.
Lærlinger som har ikke bestått i studieretningsfag og / eller stryk på tverrfaglig eksamen kan ikke gå opp til fagprøven / svenneprøven før ny eksamen er bestått.
Lærlinger som har karakter 1,0 eller fag som mangler karakter må kontakte skolen for å ta opp faget.


Nyttig litteratur

Willy Forsell
Lærling ansvarlig
E-post
Mobil 47 79 98 78