IT

IT

Avdelingen har ansvar for drift av IT i Halden og Aremark kommune.

Om enheten

IT-avdelingen

  • er Halden og Aremarks kommunes bindeledd mot de ulike fagprogramleverandørene.
  • drifter selv de kommunale tjenestene og har en egen supporttjeneste. 
  • er en viktig faktor i kommunens satsing på Innovasjon og Digitalisering 

Kontaktinformasjon

​Postadresse: Postboks 150, 1751 Halden
Besøksadresse: Øvre Bankegate 1, 1771 Halden
Telefon IT support: 474 72 881
E-post: support@halden.kommune.no