IT

IT

Om enheten

Avdelingen;

  • har ansvar for drift av IT i Halden og Aremark kommune.
  • er Halden og Aremarks kommunes bindeledd mot de ulike fagprogramleverandørene.
  • drifter selv de kommunale skolene i Halden og Aremark som har en egen supporttjeneste. 
  • er en viktig faktor i kommunens satsing på Innovasjon og Digitalisering 

Kontaktinformasjon

​Postadresse: Postboks 150, 1751 Halden
Besøksadresse: Øvre bankegate 1, 1771 Halden
Telefon IT support: 474 72 881
Mailadresse: postmottak@halden.kommune.no

Åpningstider

​Mandag - fredag kl. 07:30 - 15:30

May-Britt Jonassen
enhetsleder IT og Arkiv
E-post
Mobil 924 32 900