Økonomirapport og reglement

Økonomirapport og reglement

Halden kommunes økonomirapporter gir et innblikk i kommunens økonomiske situasjon. Vedtatte økonomirapporter samt kommunens økonomireglement kan du se her.

Økonomirapportene for hver måned med unntak av juni godkjennes politisk i kommunestyret. 

2022

2021

2020

Reglement økonomi 

Reglementet gjelder for folkevalgte organer og administrasjon i Halden kommune, herunder eventuelle fremtidige etableringer av kommunale foretak og oppgavefellesskap.

Økonomireglement Halden kommune 2020 vedtatt i KS 18.06.20 (PDF, 573 kB)