SvarUT

SvarUT

Halden kommune sender all post til deg som innbygger digitalt. Det vil si at vi sender posten til deg i e-Boks, Digipost eller Altinn. Kommunen benytter KS sin SvarUT tjeneste for å sende post til innbyggere og virksomheter.

Hvordan oppretter jeg en digital postkasse?

Dersom du ikke allerede har en digital postkasse kan du velge mellom Digipost og e-Boks. På internett kan du enkelt opprette din digitale postkasse. Her får du også en veldig god beskrivelse om hvordan du logger deg inn.
De digitale postkassene er også tilgjengelige på mobiltelefoner (smarttelefoner) og nettbrett.

Digipost    e-Boks  Altinn

Mer enn 300 kommunale og fylkeskommunale virksomheter bruker KS SvarUt til å sende post til innbyggere og virksomheter.
Halden kommune har jobbet aktivt med å digitalisere sine tjenester. Vi ønsker å forenkle hverdagen for folk flest og tar i bruk muligheter som ligger i modernisering og digitalisering.

Bedre Service

Vi tror at digital utsending av post vil gi bedre service til innbyggerne, næringsliv og andre virksomheter gjennom økt elektronisk samhandling. Digital forsendelse av post gjør at mottakeren får svaret raskere og at dokumentet er tilgjengelig uavhengig av åpningstider. I tillegg er det enkelt å lagre posten i et digitalt og trygt arkiv.

Mange er allerede kjent med muligheten for å lese og levere selvangivelsen i Altinn. I Altinn kan du bare motta post sendt av det offentlige, og vi anbefaler derfor at du som innbygger oppretter en digital postkasse.
I dag kan du velge mellom to postkasser - Digipost eller e-Boks. Postkassene er likestilte og begge tilfredsstiller strenge krav til sikkerhet. På samme måte som du kan velge mellom ulike banker og strømleverandører, kan du velge den postkassen som passer best for deg.