Klart for byggestart på Os

Klart for byggestart på Os

Onsdag signerte AF Bygg og kommunedirektøren byggeavtalen om Os-prosjektet. Dermed er det endelig klart for byggestart for skole og idrettsanlegg på Os.

Det er gått 11 måneder siden Asplan Viak kunne signere avtalen om å være arkitekt og landskapsarkitekt for Os-prosjektet. Siden den gang har det vært jobbet mye med illustrasjoner og planlegging, detaljregulering, medvirkning - og rettssaker.

Os-prosjektet har en tidslinje som startet helt tilbake til 2014.

Derfor var flagget heist til topps på Os skole på onsdag, da tiden endelig var inne for at kommunedirektør Roar Vevelstad og AF Byggs prosjektdirektør Thomas Nordenhaug kunne  signere avtalen om å bygge ny skole og idrettsanlegg på Os.

- Det har vært mange hindringer underveis, men nå er vi omsider i mål.  Det er flott å være her og markere at vi snart skal sette spaden i jorda, og at vi er i gang med dette store prosjektet vårt som vi har jobbet med i så mange år, sier ordfører Anne-Kari Holm.

Ordføreren fulgte med på kontraktsigneringen sammen med Halden idrettsråds Torhild G. Huseby, elevrådsleder Daniel Dahl Bjørneby og elevrådets nestleder Emma Midtfjell.

Signering: På bildet ser du prosjektdirektør i AF Bygg Thomas Nordenhaug og kommunedirektør Roar Vevelstad signerer kontrakten. Bak fra venstre står nestleder i elevrådet Emma Midtfjell, ordfører Anne-Kari Holm, styreleder i Halden idrettsråd Torhild G. Huseby og elevrådsleder Daniel Dahl Bjørneby Henrik D. Meyer

Dette skjer fremover

Det er AF Bygg som nå skal bygge skole og idrettsanlegg på Os – et prosjekt som er beregnet å ha en kostnad på cirka 690 millioner kroner inkludert moms.

AF Bygg har ikke kunnet starte på jobben før kontrakten har vært signert. Derfor er det noe skrivebordsarbeid som nå må gjøres den nærmeste tiden. Noe av det første publikum vil kunne se på byggeplassen er at det skal på plass en borerigg om skal utføre grunnundersøkelser. Dette arbeidet vil starte i uke 24/25.

Deretter er dette hovedlinjene i anleggsarbeidet videre: 

  • For å få plass til de nye byggene og nødvendige uteområder må SFO-bygget på Os, den gamle gymsalen og Halden bad rives. Rivningstillatelse er gitt og dette arbeidet vil forhåpentlig starte før sommerferien 2021.
  • I tillegg må Os-bekken, som i dag går i en kulvert under skoleområdet, flyttes. Flyttingen av Os-bekken er også en stor oppgave og det er beregnet oppstart av dette høsten 2021.  
  • Det er et hovedmål at idrettsarenaen skal bli ferdig først. Dette er viktig for å ivareta Halden kommunes avtale med Viken fylkeskommune om at også Halden videregående skole skal leie idrettsarenaen. Byggestart for arenaen vil bli sommer/høst 2021 og arenaen er beregnet ferdig til nyåret 2023. 
  • Byggestart for skolen anslås til sommeren 2022. Det er videre beregnet at skolen vil være ferdig bygget på nyåret 2024. Klargjøring og innflytting vil skje etter dette.

Her kan du se Os-prosjektets egen informasjonsside

Hva skjedde når i Os-saken? Se tidslinje fra 2014 til i dag!

Slik skal Os skole og idrettsanlegget i Halden sentrum se ut. Illustrasjon: Asplan Viak