Kvoteordning på Rokke avfallsanlegg

Kvoteordning på Rokke avfallsanlegg

Kvoteordningen trer i kraft 1. januar 2023. Hver husholdning får 2 leveringer på Rokke per kalenderår.

Alle som betaler kommunale gebyrer for en eiendom, får tildelt 2 kvoter for hvert kalenderår. Eier du flere boenheter får du ytterligere 2 kvoter per eiendom. En kvote tilsvarer ett besøk på Rokke, uavhengig av hvor stor mengde avfall du har med.

Priser på levering av avfall til sortering

Når du har brukt opp kvotene dine må du betale for ytterligere leveringer på Rokke.

Følgende priser gjelder ved levering av avfall når du har brukt opp kvoten din for året, eller ved levering av avfall uten identifikasjon (app eller kort).

Priser på levering av avfall til sortering
Type bil Med identifikasjon Uten identifikasjon
Personbil 100kr 200kr
Varebil 150kr 300kr
Personbil med henger 200kr 400kr
Varebil med henger 250kr 500kr

Borettslag

Det betales ett gebyr for hver boenhet og hver leilighet får 2 kvoter hver. Fra 1. januar 2023 får alle borettslag tilgang til å bruke applikasjonen MiljøID fra VSP og kan dele tilgang med de som bor der.

Bedrifter som leier ut

Eiendommer som er registrert på et organisasjons-nummer, og som leier ut en eller flere boenheter har ikke tilgang til MiljøID-appen. Eieren må kontakte renovasjon for å få utstedt kort til eiendommene, slik at de som bor der også får to kvoter i året. Kortene brukes i stedet for app ved levering av avfall på Rokke gjenvinningsstasjon.

Hageavfall, EE-avfall og farlig avfall

Du bruker ikke av kvoten din når du leverer hageavfall, EE-avfall eller farlig avfall. Du må likevel identifisere deg med app eller kort ved ankomst. Levering av hageavfall, EE-avfall og farlig avfall koster 100 kr om du ikke har app eller kort å identifisere deg med ved innkjøringen på anlegget. Prisene er uavhengig av mengde avfall som leveres.

Ved levering av hageavfall må det skilles mellom kvist og annet hageavfall som løv, gress o.l. Dette skal legges på to ulike steder.  Avfallet må være fritt for stein, plast og metall.

Kvister/greiner må ikke være mer enn 15 centimeter i diameter. Stokker/røtter/stubber som er større enn dette må leveres som restavfall og prises på lik linje med dette.

Om du har hageavfall fra vekster som er svartelistet i Norge, må dette medbringes i søppelsekker. Ta kontakt med personalet når du kommer så vil avfallet bli lagt til side og sendt til forbrenning.

Les mer informasjon om Rokke avfallsanlegg her