Rokke avfallsanlegg

Åpningstider Rokke avfallsanlegg sommer 2024

Åpningstider fra uke 27 til og med uke 32 - 1. juli - 10. august 2024:

Mandag - fredag 07.00-15.00. Lørdag stengt. 

Rokke avfallsanlegg

Rokke avfallsanlegg er en del av Halden kommune. På Rokke tar vi imot avfall fra kommunens innbyggere og næringslivet i Halden. Dette behandler vi på en forsvarlig og riktig måte til beste for miljøet vårt. 

Åpningstider for private

  • Mandag, onsdag og fredag 07.00 - 15.00
  • Tirsdag og torsdag er langdager,
    åpent fra 07.00 - 19.30
  • Lørdag 09.00 - 13.00
  • Sommer 2024: Fra uke 27 til og med uke 32 - 1. juli - 10. august 2024: Mandag - fredag 07.00-15.00. Lørdag stengt.

Stengt på
helligdager

Rokke avfallsanlegg har stengt alle helligdager, julaften og påskeaften. 

Onsdag før skjærtorsdag stenger vi klokken 12.00.
 

Åpningstid 
næringsliv

Mandag til fredag 07.00 - 15.00

Næring leverer ved eget sted på avfallsanlegget. Ta til høyre i svingen når du er på innkjørselen til anlegget. 

Det er lurt å planlegge litt når du skal levere avfall. Når du kommer til Rokke må du sortere alt avfall og legge det i ulike containere. Det vil gå raskere dersom du har grovsortert før du kjører hjemmefra. Det er også lurt å sikre lasten skikkelig før du kjører, så får du med deg alt sammen helt fram til Rokke. 

Trenger du jord eller bark kan du få kjøpt det hos oss. 

Jord: 1.000 kroner per kubikk.

Bark: 1.200 kroner per kubikk.

Spørsmål om renovasjon?

Viktig å vite!

App/kort må fremvises ved hvert besøk på gjenvinningsstasjonen. Kan du ikke vise fram app eller kort, må du betale full pris. 

  • Appen gir fortløpende oversikt over gjenværende kvoter.
  • Ta godt vare på kortet. Tapt kort kan erstattes mot et gebyr på kr 300.
  • Det er ikke lov å låne ut adgangsbeviset til håndverkere eller næringsdrivende.

Betaling

Om du har brukt opp kvotene for året kan du betale med kort eller Vipps når du besøker Rokke avfallsanlegg.

Dette gjelder også i andre situasjoner hvor betaling er påkrevd på Rokke.

Hageavfall, EE-avfall og farlig avfall

Du bruker ikke av kvoten din når du leverer hageavfall, EE-avfall eller farlig avfall. Du må likevel identifisere deg med app eller kort ved ankomst. Levering av hageavfall, EE-avfall og farlig avfall koster 100 kr om du ikke har app eller kort å identifisere deg med ved innkjøringen på anlegget. Prisene er uavhengig av mengde avfall som leveres.

Ved levering av hageavfall må det skilles mellom kvist og annet hageavfall som løv, gress og lignende. Dette skal legges på to ulike steder.  Avfallet må være fritt for stein, plast og metall.

Kvister/greiner må ikke være mer enn 15 centimeter i diameter. Stokker/røtter/stubber som er større enn dette må leveres som restavfall og prises på lik linje med dette.

Om du har hageavfall fra vekster som er svartelistet i Norge, må dette samles og transporteres til Rokke i søppelsekker. Ta kontakt med personalet når du kommer så vil avfallet bli lagt til side og sendt til forbrenning.

Priser på levering av avfall til sortering

Når du har brukt opp dine to årlige kvoter må du betale en avgift for å levere avfall på gjenvinningsstasjonen.

Følgende priser gjelder ved levering av avfall når du har brukt opp kvoten din for året, eller ved levering av avfall uten identifikasjon med app eller kort.

Priser på levering av avfall til sortering
Type bil Med identifikasjon Uten identifikasjon
Personbil 100kr 200kr
Varebil 150kr 300kr
Personbil med henger 200kr 400kr
Varebil med henger 250kr 500kr

Avfallsbehandling for næringsvirksomhet

Vi har stor kapasitet og kompetanse til å ta imot alle typer avfall fra industri og byggevirksomhet.

Kommunale priser og satser

Spesialavtaler

Vi kan tilby spesialavtaler til firmaer. Ta kontakt med oss slik at vi kan gi ditt firma et pristilbud.
Kontakt oss på telefon: 69 19 33 15 eller send en e-post til: rokke.avfallsanlegg@halden.kommune.no

Her er vi!

Besøksadresse: Nordbyveien 507, 1763 Halden
Postadresse: Postboks 150, 1751 Halden
E-post: rokke.avfallsanlegg@halden.kommune.no

Rokke avfallsanlegg
Telefon 69 19 33 15