Fristen for å søke barnehageplass er 1.mars

1.mars er siste frist for å levere søknad til hovedopptaket for barnehageplass.
Vær obs på at du må fylle ut en ny søknad om du allerede har levert og ønsker å gjøre endringer. Det er den siste søknaden som blir gjeldende. Søk barnehageplass

Blant de beste på digitalisering

Blant de beste på digitalisering

Halden kommune rangeres som den beste mellomstore kommunen i hele Norden i en ny analyse som viser de mest digitale kommunene i Norden. Digitale tjenester til innbyggerne og Smart City-satsing gjør at et internasjonalt analysebyrå peker på Halden. 

Det internasjonale analysebyrået Analysis Mason har på oppdrag av Telenor utført en analyse av 60 kommuner i Norden. Undersøkelsen har fått navnet Nordic Digital Municipality Index.

Best av de mellomstore

Halden kommune rangeres som nummer tre blant samtlige av kommunene som er analysert. Det er bare Bærum og danske Aalborg som er foran Halden på listen. Kommunen som er analysert er delt inn i store, mellom-store og små kommuner. 

Med tredjeplassen totalt er Halden den mellomstore kommunen i Norden som gjør det aller best.

- Dette er svært hyggelig og gir bekreftelse og motivasjon til både interne og eksterne aktører som bidrar i dette arbeidet, sier leder for kommunikasjon og digitalisering Øyvind Grandahl.

Hvorfor Halden?

Gjennom flere år har Halden kommune satset på å utvikle og å ta i bruk hensiktsmessig sensorikk og digitale løsninger. I 2020 pågår det digitaliseringsarbeid og utvikling innenfor flere områder som fortsatt gjør Halden kommune fremoverlent og arbeidet legges merke til. 

Analysen som er gjort av nordiske kommuner baserer seg på 3 hovedområder/kriterier:

  • Mobil nettverksutbygging
  • Digitale tjenester til innbyggerne
  • Løsninger for Smart City

- De viktigste årsakene til at Halden kommune kommer så godt ut på denne kåringen er summen av arbeidet med digitale tjenester til innbyggere og Smart City-arbeidet. Kommunen scorer ikke høyest på nettverksutbygging. Dette er en kjent utfordring og det er derfor et satsningsområde som pågår og vil få økt trykk i 2021. Kommunen scorer derimot høyt med bakgrunn i prosjekter og løsninger som er etablert og det digitaliserings- og innovasjonsarbeidet som pågår, sier Øyvind Grandahl.

Samarbeid og korte beslutningsveier

Bilde av ordfører Anne-Kari Holm på storskjerm. - Klikk for stort bildeOrdfører Anne-Kari Holm og Petter Børre Furberg, NDMI Launch 2  Telenor uttaler blant annet at kommunen har korte beslutningsveier, er handlekraftig og gjennomfører prosjekter man bestemmer seg for. 

Det er nødvendig kompetanse på prosessledelse og innovasjon og struktur og samspill med kompetente aktører, som legger grunnlaget for det gode utviklingsarbeidet. Det pågår et betydelig samarbeid med kompetente aktører og akademia om prosjekter og søknader som kan gi banebrytende utvikling og løsninger videre. Halden kommune inngår også i et etablert samarbeid med kommunene i Viken Øst om digitalisering.

- Visjonen i Halden kommunes digitaliseringsstrategi er «Fremtidsrettet og nyskapende». Rapporten og denne utmerkelsen er svært gledelig og bekrefter at det jobbes godt og riktig med digitalisering og utvikling i Halden kommune. Det er hyggelig at digitaliseringsarbeidet og måten det jobbes på legges merke til. Innovasjon og digitalisering er et kontinuerlig arbeid som krever fokus og vilje til å satse på utvikling over tid.  Utmerkelsen, med bakgrunn i den grundige analysen, tas med som bekreftelse på at det jobbes godt og riktig og gir en god motivasjon for arbeidet videre, sier Grandahl.

Kommuner gjør mye riktig

Rapporten og utmerkelsen ble offentliggjort digitalt 10. september med deltakelse fra blant annet Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland og administrerende direktør i Telenor Sigve Brekke. Ordførerne fra Halden, Bærum og Grimstad deltok også med innspilte innlegg fra de respektive kommunene. Smartby-ansvarlig i Telenor Ivar Sorknes besøkte Halden rådhus 17. september og overleverte da en diplom til Halden kommune. 

– Det er svært gledelig at Norge kommer best ut og at mange norske kommuner scorer høyt på digitale tjenester og mobilnettutbygging. Det viser at vi gjør mye riktig, men vi skal alltid ha ambisjoner om å bli bedre. Jeg vil ta med meg denne innsikten i arbeidet med ny stortingsmelding om mobil, bredbånd- og internettjenester slik at innbyggerne og bedriftene våre skal oppleve mobil- og bredbåndstjenester i verdensklasse, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland i en pressemelding fra Telenor.

Videre planer i Halden

Digitalisering og innovasjon er noe det jobbes med kontinuerlig. I 2020 jobber kommunen blant annet med å videreutvikle prosjektene Virtuell korttidsavdeling og Mobilitetsprosjektet (bildeling og elsykler). Det jobbes også med utprøving av sensorikk som gir kunnskap om trafikkmønster og parkering, digitale løsninger for å redusere matsvinn, sensorer i renovasjonsløsningene, digitale vannmålere og utvikling av nye nettsider med ny funksjonalitet.