En allsidig HR-leder er ansatt

En allsidig HR-leder er ansatt

Med lang erfaring fra personalavdelingen i kommunen, industri og helsevesen, har Anita Skagen en allsidig bakgrunn som vil komme godt med i hennes nye jobb.

Anita Skagen er nylig blitt fast ansatt som HR-leder i Halden kommune. Skagen har hatt denne rollen midlertidig siden desember 2019 da Toril Bjerkeli gikk av med pensjon.

HR-lederen er fast medlem av kommunedirektørens ledergruppe.

- Jeg er veldig fornøyd med at Anita Skagen har takket ja til denne viktige jobben. Kommunens ansatte er vår viktigste ressurs og HR-avdelingen har en nøkkelrolle i å få ansettelsesforhold til å fungere godt. Med Anitas solide og brede bakgrunn, er jeg trygg på at hun vil lede og utvikle HR-arbeidet på en måte som både ansatte og ledere i Halden kommune vil ha glede og nytte av, sier kommunedirektør Roar Vevelstad.

Lang og bred erfaring

HR-leder Anita Skagen  - Klikk for stort bildeAnita Skagen er HR-leder i Halden kommune. Halden kommune/privat

 Anita Skagen har jobbet i Halden kommunes HR-avdeling siden desember 2007. Hun var fagleder personal og HR-leders stedfortreder fra 2012, fram til hun ble konstituert som HR-leder på slutten av 2019.

Skagen er utdannet som systemutvikler ved Høgskolen i Østfold. Hun er også utdannet innen økonomi og administrasjon, samt personalledelse og personaladministrasjon. Hun tok utdanningen i voksen alder og jobbet deltid i helsesektoren i kommunen mens hun studerte. Tidligere i yrkeslivet har hun jobbet ved Fresenius Kabi, både i produksjonen og med prosedyrer og sertifisering.  

- Min karrierevei er ikke helt A4, men særlig i en HR-jobb er all erfaring viktig. Hvis man skal hjelpe folk videre i livet er det en fordel å kjenne til ulike deler av yrkeslivet og flere veier til mål, sier HR-leder Anita Skagen.

Krevende start

Skagen ble konstituert i stillingen kort tid før koronaen startet. Det har gjort at hun allerede har måttet håndtere en rekke spesielle utfordringer.

- Mange ansatte har vært nødt til å jobbe annerledes på grunn av koronaen og slike endringer kan gi utfordringer for en stor organisasjon. Anita har klart å lande dette på en ryddig måte for alle parter. Hun er uredd og tør å ta vanskelige beslutninger, men er samtidig bevisst på enkeltpersoners behov og muligheter. Dette har bidratt til å overbevise meg at hun vil være en god HR-leder både når det stormer og når hverdagen blir mer normal, sier kommunedirektøren.

- Jeg har troa på at det bor mer i folk enn man mange ganger tror selv. Jeg håper jeg kan bidra til at Halden kommune skal være en attraktiv arbeidsplass der folk blir godt mottatt og vil være en stund fordi de blir sett og får muligheter. Det er sammensettingen av mennesker som gjør at vi får til det vi skal. Det er jeg opptatt av, sier HR-leder Anita Skagen.