Er du på utkikk etter sommerjobb?

Er du på utkikk etter sommerjobb?

Alle våre avdelinger i Helse og mestring trenger vi ferievikarer. Vi har mange dyktige medarbeidere som skal avvikle ferie og derfor trenger vi deg i sommer. 

Vi kommer til å ansatte over 100 sommervikarer. Du må være over 18 år og interessert i å jobbe med mennesker.  Våre avdelinger har brukere som både er barn og eldre og som sommervikar vil dine arbeidsoppgaver være alt fra stell og pleie til motiverende miljøarbeid. Du må regne med å jobbe dag- og kveldsvakter og annenhver helg. Vi trenger deg fra midten av juni til midten av august. Minstelønn er på 190 kroner i timen og det er ekstra betalt for kveld og helg. 

Send gjerne inn en søknad selv om du ikke har erfaring innen helse da det er mange ulike stillinger vi skal besette.  

Er dette noe for deg?

Her kan du søke sommerjobb ved sykehjem

Her kan du søke sommerjobb ved Helsehus

Her kan du søke sommerjobb ved bo og miljøarbeidertjenesten

Her kan du søke sommerjobb ved hjemmesykepleien

Her kan du søke sommerjobb ved tilrettelagte boliger

Her kan du søke sommerjobb ved rus og psykisk helse

Fordeler for enkelte studenter ved å jobbe i Halden kommune sommeren 2024

  • 2. års- sykepleier/vernepleierstudenter får grunnlønn som sykepleier/vernepleier.
  • Høyskoleutdannede (sykepleier/vernepleier) vikarer får sykepleier - / vernepleierlønn som etter 16 års ansiennitet
  • Medisinstudenter får etter 3 år/ 6 semestre fagarbeiderlønn.
  • Medisinstudenter får etter 4 år/8 semestre sykepleielønn som etter 10 års ansiennitet, forutsatt kompetanse til å utføre sykepleieroppdrag, avklares gjennom dokumentasjon og kompetansekartlegging.

Rekrutteringsstillinger for høyskoleutdannede:

Halden kommune har noe vi kaller rekrutteringsstillinger. Det betyr at du som er ferdig utdannet sykepleier eller vernepleier kan få tilbud om 100% fast stilling og svært gunstig lønn i sommerferieperioden. 

Vilkår:

  • Fast ansettelse fra 20. juni. Dersom den ansatte er 3. års student, tilpasses oppstart til eksamen er gjennomført og bestått.
  • Under ferieavviklingen mottas lønn i samsvar med sykepleier/vernepleier med full ansiennitet. (16 år).  Fra 1. september mottas ordinær lønn i stillingen.
  • Fra 1. september, eller så snart ferieavviklingen er over, innplasseres den ansatte i ledige stillinger for sykepleier/ vernepleier, faste eller vikariater. 
  • Ansatte må belage seg på å jobbe under hele sommerferieavviklingen, men hvor det i løpet av perioden legges til rette for minimum 1 uke fri for de som ønsker. Dersom driften tillater, vil det kunne avtales ytterligere ferie/ fri etter nærmere avtale med leder.

 

Rekrutteringsstillinger er aktuelt ved våre sykehjem, helsehuset, hjemmebaserte tjenester, tilrettelagte boliger og bo- og miljøarbeidertjenesten. 

 

Oversikt over våre ledige stillinger og avdelinger som trenger ferievikarer