Er du på utkikk etter sommerjobb?

Er du på utkikk etter sommerjobb?

I våre helseavdelinger trenger vi ferievikarer. Vi har mange dyktige medarbeidere som skal avvikle ferie og derfor trenger vi din kompetanse i sommer.

Vi kan tilby økonomiske fordeler for arbeid i hovedferien, og mulighet for fast ansettelse for sykepleiere og vernepleiere som søker på rekrutteringsstillinger.

Er dette noe for deg?

Her kan du søke sommerjobb ved sykehjem

Her kan du søke sommerjobb ved Helsehus

Her kan du søke sommerjobb ved bo og miljøarbeidertjenesten

Her kan du søke sommerjobb ved hjemmesykepleien

Her kan du søke sommerjobb ved tilrettelagte boliger

Her kan du legge inn en åpen søknad

Fordeler ved å jobbe i Halden kommune sommeren 2023

Insitamenter vikarer:

 • 2. års- sykepleier/vernepleierstudenter får grunnlønn som sykepleier/vernepleier.
 • Høyskoleutdannede (sykepleier/vernepleier) vikarer får sykepleier - / vernepleierlønn som etter 16 års ansiennitet
 • Medisinstudenter får etter 3 år/ 6 semestre fagarbeiderlønn.
 • Medisinstudenter får etter 4 år/8 semestre sykepleielønn som etter 10 års ansiennitet, forutsatt kompetanse til å utføre sykepleieroppdrag, avklares gjennom dokumentasjon og kompetansekartlegging.
 • Vikarene må belage seg på å jobbe en lenger sammenhengende periode i sommeren. 
 • Vikarene skal i hovedsak jobbe annenhver helg, men unntak kan gjøres dersom driften tillater det. 

For alle:

Arbeidsgiver og tillitsvalgte kan i enkelttilfeller bli enige om bruk av lengre vakter for vikarer i hovedferien der dette gjøres av hensyn til bruker. Slik avtale inngås i så fall på hvert enkelt arbeidssted.

Kommunen vil tilrettelegge for overnattingsmulighet i kommunen for tilreisende vikarer mot en døgnpris på kr. 150,- pr. natt.  

Rekrutteringsstillinger for høyskoleutdannede:

Det utlyses heltids rekrutteringsstillinger for sykepleiere/vernepleiere. Med rekrutteringsstilling menes her rekruttering for å dekke opp for sommerferieavviklingen.

Vilkår:

Fast ansettelse fra 20. juni. Dersom den ansatte er 3. års student, tilpasses oppstart til eksamen er gjennomført og bestått.

 • Ansatte må belage seg på å jobbe under hele sommerferieavviklingen, men hvor det i løpet av perioden legges til rette for minimum 1 uke fri for de som ønsker. Dersom driften tillater, vil det kunne avtales ytterligere ferie/ fri etter nærmere avtale med leder.
 • Under ferieavviklingen mottas lønn i samsvar med insitamenter for vikarer. Fra 1. september mottas ordinær lønn i stillingen.
 • Fra 1. september, eller så snart ferieavviklingen er over, innplasseres den ansatte i ledige stillinger for sykepleier/ vernepleier, faste eller vikariater. Ev. overskytende del av stilling legges fast i turnus og blir en buffer som kan dekke inn fravær.
 • Stillingene lyses ut eksternt og ordinære ansettelsesrutiner følges.

Følgende steder/ stillinger er aktuelle for slik utlysning:

 • Enhet sykehjem- inntil 4 sykepleierstillinger
 • Enhet Helsehus – inntil 4 sykepleierstillinger.
 • Enhet hjemmebaserte tjenester og tilrettelagte boliger – inntil 6 sykepleier- /vernepleierstillinger.
 • Enhet bo og miljøarbeidertjeneste – inntil 4 vernepleierstillinger. 

 

Oversikt over våre ledige stillinger og avdelinger som trenger ferievikarer