Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Ledige stillinger

Ledige stillinger

Halden kommune benytter kun elektronisk søknadsprosess.

Laster stillinger...

 

Ledige stillinger i Halden kommune

 

Veiledning til deg som skal søke:

 

  • Ved ustabilitet i nettverket og/eller dersom du trenger bistand i søknadsprosessen, vennligst henvend deg til personal@halden.kommune.no
  • Ikke bruk søkemotoren Explorer.
  • Det er bare mulig å søke på stillinger som er utlyst - og du må følge lenken fra stillingsutlysningen for å søke.
  • Du kan ikke sende søknaden på e-post til noen i kommunen. Søknader i papirversjon tas heller ikke imot.
  • Du må ha en privat e-postkonto for å søke. Dette kan enkelt og gratis opprettes på eksempelvis gmail.com, start.no, hotmail.com eller yahoo.no.
  • Søkere må legge inn fullstendig CV og søknad. Det er ikke tilstrekkelig å vise til tidligere søknader eller vedlagt CV.
  • Du skal ikke laste inn pdf-filer eller andre filer i søknaden. Attester, vitnemål og liknende tar du med ved et eventuelt intervju.
  • Du vil motta en e-post som bekreftelse på at din søknad er mottatt. Kommunikasjon går i hovedsak via e-post. Det kan være lurt å sjekke søppelpost også, spesielt hvis du har Hotmail konto. Det er kun evt. tilbudsbrev som blir sendt pr. post til elektronisk postkasse i Digipost eller Altinn.
  • Etter søknadsfristens utløp setter kommunen opp en offentlig søkerliste. Ved begrunnet forespørsel kan kommunen vurdere unntak fra offentlighet.

For bistand i søkeprosessen: Send e-post til personal@halden.kommune.no

Du kan også ringe vårt servicesenter 69 17 45 00.

Dersom du har problemer med å søke elektronisk, kan ansatte i servicesenter i Halden rådhus vise deg hvor du finner ledige stillinger. I servicesenter er det også tilgang til pc. Husk at du må bruke en annen nettleser enn Explorer.