Ledige stillinger

Ledige stillinger

Velkommen som jobbsøker til Halden kommune! For å søke en stilling hos oss må du bruke vårt elektroniske søknadssystem. Dette finner du ved å velge «Send søknad» på den enkelte utlysning.

Laster stillinger...

Veiledning til deg som skal søke:

  • Ved ustabilitet i nettverket og/eller dersom du trenger bistand i søknadsprosessen, vennligst henvend deg til personal@halden.kommune.no
  • Ikke bruk søkemotoren Explorer.
  • Det er bare mulig å søke på stillinger som er utlyst - og du må følge lenken fra stillingsutlysningen for å søke.
  • Du kan ikke sende søknaden på e-post til noen i kommunen. Søknader i papirversjon tas heller ikke imot.
  • Du må ha en privat e-postkonto for å søke. Dette kan enkelt og gratis opprettes på eksempelvis gmail.com, start.no, hotmail.com eller yahoo.no.
  • Søkere må legge inn fullstendig CV og søknad. Det er ikke tilstrekkelig å vise til tidligere søknader eller vedlagt CV.
  • Du skal ikke laste inn pdf-filer eller andre filer i søknaden. Attester, vitnemål og liknende tar du med ved et eventuelt intervju.
  • Før du sender søknaden får du beskjed om å lage brukernavn og passord. Brukernavnet er din e-postadresse og passordet må inneholde stor bokstav, små bokstaver, tall og et spesialtegn. 

  • Du vil motta en e-post som bekreftelse på at din søknad er mottatt. Kommunikasjon går i hovedsak via e-post. Det kan være lurt å sjekke søppelpost også, spesielt hvis du har Hotmail konto. Det er kun evt. tilbudsbrev som blir sendt pr. post til elektronisk postkasse i Digipost eller Altinn.
  • Etter søknadsfristens utløp setter kommunen opp en offentlig søkerliste. Ved begrunnet forespørsel kan kommunen vurdere unntak fra offentlighet.

For bistand i søkeprosessen: Send e-post til personal@halden.kommune.no

Du kan også ringe vårt servicesenter 69 17 45 00

Dersom du har problemer med å søke elektronisk, kan ansatte i servicesenter i Halden rådhus vise deg hvor du finner ledige stillinger. I servicesenter er det også tilgang til pc. Husk at du må bruke en annen nettleser enn Explorer.

Ledige stillinger i Halden kommune