Fristen for å søke barnehageplass er 1.mars

1.mars er siste frist for å levere søknad til hovedopptaket for barnehageplass.
Vær obs på at du må fylle ut en ny søknad om du allerede har levert og ønsker å gjøre endringer. Det er den siste søknaden som blir gjeldende. Søk barnehageplass

Foreslår kutt i Os-transport  

Foreslår kutt i Os-transport  

Prisen for å transportere alle Os-elevene med buss til Folkvang øker snart fra seks til åtte millioner kroner årlig. Nå foreslås det nok en gang at Os må få lik skoleskyss-ordning som andre skoler.  

Torsdag presenterte kommunedirektøren sitt forslag til årsbudsjett for 2023. Et av sparetiltakene kommunedirektøren foreslår, er å avvikle skoleskyss for de Os-elevene som ikke har krav på dette. Dette har vært foreslått fra kommunens administrasjon også tidligere år, uten at det har blitt vedtatt.  

Blir enda dyrere 

Fram til nå har denne ordningen kostet kommunen seks millioner kroner i året, men snart øker prisen. Etter en ny anbudsrunde vil kostnaden fra 2023 være åtte millioner kroner årlig og dermed vil det være enda mer å spare på å avvikle ordningen nå.  
 
- I dette budsjettet må vi kutte mye som er viktig og da kan ikke Halden kommune fortsette å bruke millioner av kroner på en bussordning som ikke er lovpålagt. Det er av hensyn til andre viktige formål at jeg mener tiden er inne for at Os må følge samme praksis som de andre skolene i Halden, sier kommunedirektør Roar Vevelstad.  

Skyss uten krav 

Da Os skole høsten 2019 flyttet sin virksomhet midlertidig til Folkvang, ble det etablert en spesiell bussordning. Alle skolens elever fikk tilbud om gratis skoleskyss mellom sentrum og Folkvang. I motsetning til ved andre skoler, har det ikke vært stilt noen krav til skoleveiens lengde for å få gratis skyss.  

 - Det finnes klare regler for hvem som har krav på skoleskyss i Norge. Ved Os skole er det mange elever som nå har fått gratis skoleskyss i over tre år, som i en annen sammenheng ikke ville ha fått dette. I en økonomisk presset tid, er det vanskelig å opprettholde en kostbar skyssordning som ikke er lovpålagt. Derfor foreslår jeg at tildeling av skoleskyss skal gjøres likt ved Os skole som ved andre skoler i Halden, sier kommunedirektøren.   

Ordningen foreslås fjernet fra påsken 2023. 

Noen vil fortsatt få skyss  

Kravene for å ha rett til gratis skoleskyss er at skoleelever i 1. trinn må ha en skolevei på mer enn to kilometer, mens elever på 2. – 10. trinn må ha en skolevei på mer enn fire kilometer.   
 
Det er cirka 2,2 kilometer å gå mellom Os skole i sentrum og midlertidige Os skole på Folkvang. Os skole har elever i store deler av sentrum – både på nordsiden og sydsiden. Noen elever vil derfor fortsatt ha rett til gratis skoleskyss, mens mange ikke vil ha dette.   

Tildeling av skoleskyss   

De som bor så langt fra skolen at de har rett til skoleskyss, trenger ikke søke om dette. Tildeling av skoleskyss vil skje automatisk for de som har krav på dette som følge av hvor de bor.   
  
Noen elever har krav på skoleskyss selv om de bor nærmere enn avstandskravet tilsier. Det kan for eksempel være aktuelt å få tildelt skoleskyss hvis man har særlig farlig skolevei. Mener man å ha rett til skoleskyss av andre grunner enn avstand, så må man søke kommunen om dette. Alle søknader vil bli vurdert individuelt slik det også gjøres ved andre skoler.   

- Elever ved Os skole som har så lang skolevei at de har krav på skoleskyss, eller som av andre grunner har rett til dette, vil selvsagt fortsatt få skoleskyss også om dette budsjettforslaget blir vedtatt, sier kommunedirektøren.  

Fakta om budsjettprosessen:

  Kommunens årsbudsjett er det viktigste dokumentet for styring av Halden kommune. I årsbudsjettet fordeles midler mellom ulike tjenester, aktiviteter og ordninger, og det avklares hvilke investeringer som skal gjennomføres. Det er kommunens administrasjon som presenterer det første forslaget til et nytt budsjett, men det er ikke gjeldende før det er politisk vedtatt og på veien dit kan mye endres.      

Veien frem mot et nytt årsbudsjett er som følger:   

  • Torsdag 27. oktober 2022 presenteres "Kommunedirektørens budsjettforslag". Dette forslaget er laget etter innspill fra alle deler av kommunens administrasjon. Det er kommunedirektørens jobb å peke på hva som bør prioriteres og hvor det kan være mulig å spare penger.     
  • Utover høsten kan alle politiske partier lage sitt eget budsjettforslag der de viser hvordan de helst vil prioritere. Partier som samarbeider tett, lager ofte et felles budsjettforslag.      
  • Partienes ulike forslag behandles politisk både i formannskapet og i kommunestyret utover høsten.     
  • I desember vedtar kommunestyret årsbudsjett for det kommende året. I 2022 er det planlagt at budsjettet skal vedtas politisk 15. desember. Det er ikke uvanlig at det budsjettet som vedtas politisk, ser noe annerledes ut enn det kommunedirektøren foreslår tidligere på høsten.      
  • Budsjettet som vedtas i desember 2022, vil være det kommunen skal drive etter fra januar 2023. Det kan likevel være noen tiltak som iverksettes senere.