Halden blant de 100 beste

Halden blant de 100 beste

Halden kommune er blant de Østfold-kommunene som gjør det best i NHOs uoffisielle Kommune-NM. Totalt i Norge havner Halden på en 92. plass. 

NHOs Kommune-NM rangerer kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommunal økonomi.

Denne uken ble resultatene for Kommune-NM 2020 offentliggjort og Halden fortsetter den positive utviklingen vi har sett i senere år. I konkurranse med alle landets 356 kommuner, havner Halden på en solid 92. plass. På fylkesoversikten er Halden på 27. plass blant de 51 kommunene i Viken fylkeskommune. Av Østfold-kommunene ligger bare Fredrikstad og Råde foran Halden. 

Her kan du sjekke resultater for alle kommuner i Kommune-NM (NHO)

- Halden har et variert næringsliv og mange er ansatt i privat sektor. Kommunen klarer å tiltrekke seg nye, yngre og kompetente innbyggere, skriver NHO i en pressemelding. 

- Undersøkelsen viser at særlig tilgangen på kompetent arbeidskraft er noe næringslivet setter pris på i Halden. Dette og det varierte næringslivet vi har i byen trekker Halden opp på denne kåringen. Halden kommune har i flere år jobbet tett sammen med næringslivet for å bidra til positiv utvikling.

Denne kåringen viser at et slikt samspill mellom kommune og næringsliv er riktig, sier Jens-Petter Berget, leder avdeling for samfunnsutvikling, Halden kommune.

Nært samarbeid med næringslivet

Jens-Petter Berget, leder avdeling for samfunnsutvikling, Halden kommune Henrik D. Meyer  Halden kommune er involvert i flere store næringslivssatsinger som på sikt kan gi enda bedre utvikling for næringslivet og arbeidsmarkedet i Halden. 

  - Et eksempel er at Halden kommune er medarrangør sammen med IFE, Smart Innovation og eSmart Systems når det neste uke arrangeres en stor digital konferanse i Halden om kunstig intelligens. Et annet eksempel er at kommunen har bidratt til etableringen av en profesjonell næringsforening i Halden - Halden næringsutvikling.

Videre har kommunen etablert en arena for å møtes og dele kompetanse på ordførerens frokostmøter. Kommunen har også vært en sentral part i Kunnskap i sentrum og en samarbeidspartner med Ungt Entreprenørskap. Slik gjør vi barn og unge oppmerksomme på hvilke muligheter som finnes i ulike deler av arbeidslivet og det er viktig for å sikre riktig kompetanse også i fremtiden.

Vi skal fortsette å samarbeide tett med Haldens næringsliv for å bygge et fremtidsrettet samfunn sammen, sier Jens-Petter Berget.

Krevende arbeidsmarked

Det området i undersøkelsen der Halden kommer dårligst ut, er nettopp arbeidsmarkedet. Halden har det samme problemet som en rekke andre Østfoldkommuner med høy ledighet, høy andel uføre og høyere sykefravær enn landsgjennomsnittet, skriver NHO.

- Selv om vi har mye svært attraktiv arbeidskraft i Halden, er det også mange som faller utenfor arbeidslivet her. Det er vi kjent med og det preger mye av kommunens arbeid. Å snu en slik utvikling tar lang tid, men ved å samarbeide med næringslivet om aktiviteter som kan gi arbeidsplasser i fremtiden håper vi å bidra til en positiv utvikling, sier Jens-Petter Berget. 

Haldens plassering i de ulike kategoriene under Kommune-NM:

  • Næringsliv 55
  • Arbeidsmarked 317
  • Demografi 74
  • Kompetanse 31
  • Kommuneøkonomi 92
  • Totalt 92

Fakta om Kommune NM:  

NHOs Kommune-NM er en årlig rangering av Norges kommuner og måler kommunens attraktivitet for næringslivet gjennom økonomiske bærekraft og potensiale for vekst. Kommune-NM 2020 dekker fem temaområder: Næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommuneøkonomi. Kommuner som rangeres høyt i Kommune-NM har gjerne høy yrkesdeltakelse, høy andel private jobber, en ung og kompetent arbeidsstyrke, høy næringsvariasjon og god kommuneøkonomi. Tallgrunnlaget er fra 2019. Rangeringen er med utgangspunkt i dagens 356 kommuner og Vikens 51 kommuner. (Kilde: NHO)