Halden kommune innfører egenandel for fysioterapi

Halden kommune innfører egenandel for fysioterapi

I løpet av april innfører Halden kommune egenandel på kommunal fysioterapibehandling i hjemmet, poliklinisk og for deltakelse i gruppetreninger.

Årsaken til at Halden kommune innfører denne egenandelen, er at staten reduserte sine overføringer til dette fra 1. januar 2017 med forventning om at kommunene skal kreve egenandel fra pasientene. Mange av landets kommuner har hatt denne egenandelen i flere år. Dette har ikke vært igangsatt i Halden før nå.
Egenandelen er fastsatt i egen takstforskrift av staten. Takstene er de samme som gjelder for fysioterapi på fysikalsk institutt.

Hvem skal betale egenandel?

 • All oppfølging av fysioterapeut utenfor institusjon belastes med egenandel inntil frikortgrense
 • Personer som deltar i behandlingsgrupper 
 • Personer som bor i omsorgsbolig 
 • Personer som er på avlastningsopphold 

Hvem skal ikke betale egenandel?

 • Barn under 16 år
 • Personer med godkjent yrkesskade (gjelder også soldater i førstegangstjenesten) 
 • Personer som har tverrfaglige tjenester (Hverdagsrehabilitering (HVR)) 
 • Personer som får ergoterapi og som får hjelp til å søke hjelpemidler 
 • Personer som har midlertidig opphold på institusjon (korttidsopphold eller rehabiliteringsopphold), og der skal gjøres kartleggingsbesøk i hjemmet med eller uten personen til stede 
 • Personer med frikort for helsetjenester 
 • Personer som deltar på forebyggende grupper, for eksempel «Sterk og stødig»

Dette kan pasienten forvente av informasjon om egenandel fra fysioterapeuten

Fysioterapeuten informerer om egenandel når avtale inngås første gang

Fysioterapeuten har med seg skriv som viser gjeldende egenandeler til første avtale (Egenandelsplakaten)

Priser, hvordan kreves egenandel og informasjon om faktura 

Priser

Fysioterapi koster det samme på klinikk som hos kommunens fysioterapeuter. Egenandelsplakaten skal være synlig på det enkelte institutt. Den kan du se her. Egenandelen justeres 1. juli hvert år. 

Her kan du lese mer om egenandeler hos fysioterapeut i helsenorge.no 

Hvordan kreves egenandel

Fysioterapeuten kvitterer ut og journalfører gjennomført fysioterapioppfølging i LMP (Lifecare Mobil pleie) mens personen er til stede. LMP er knyttet til kommunens journalsystem. Du informeres om at kravet er sendt.

Faktura 

Du som har hatt oppfølging av fysioterapeut, vil få tilsendt faktura fra Halden kommune én gang hver måned. Dersom du betaler for andre tjenester i kommunen, vil du få én samlefaktura der fysioterapi er spesifisert. Faktura kommer etterskuddsvis. Det betyr at fakturaen kan komme etter at HELFO har gjort vedtak om frikort

Egenandelstak og frikort

Egenandelstaket for helsetjenester i 2024 er 3.165 kroner.

Du får frikortet for helsetjenester innen tre uker når du har betalt over 3.165 kroner i egenandeler i 2024. Frikortet og vedtaksbrevet finner du når du logger deg inn på helsenorge.no her. 

Du får tilsendt SMS eller e-post når vedtaket om frikort er fattet, avhengig av hvilke varselvalg du har gjort på helsenorge.no.

Har du betalt for mye, får du automatisk tilbakebetalt det du har krav på direkte fra HELFO.