Halden videre i batterikampen

Halden videre i batterikampen

Panasonic, Equinor og Hydro har valgt ut Halden som en av 20 finalister i kampen om å lokalisere en ny storskala batterifabrikk som kan gi 2000 arbeidsplasser.

Pilen viser hvor det er aktuelt å etablere en batterifabrikk i Halden.  - Klikk for stort bildeBatterifabrikk i Halden - mulig tomtealternativ Halden kommune

De tre industrigigantene Panasonic, Equinor og Hydro samarbeider om planene for en bærekraftig og kostnadseffektiv europeisk batterivirksomhet i Norge. Det er anslått at en slik fabrikk kan gi 2000 nye arbeidsplasser.

Fra 100 til 20

Da partnerne i desember 2020 inviterte norske kommuner og regioner til å fremme forslag til tomtealternativer for en slik gigantfabrikk, mottok de 82 henvendelser med over 100 ulike tomteforslag. Nå er alternativene redusert til 20 og Halden er et av disse.

- Etter en systematisk gjennomgang av alle de innkomne forslagene, er nå den første evalueringen gjennomført og prosjektet har en liste på rundt 20 tomteforslag som vil bli vurdert videre, skriver partnerne i en pressemelding.

Halden kommune kan bekrefte at tomtealternativet Torbruåsen i Halden er et av de 20 forslagene som er med videre.

Halden med videre

Torbruåsen i Halden er et landområde på 110 hektar der grunneierne er positive til en utvikling. Området er tett på riksgrensen ved Svinesund og all nødvendig infrastruktur.

- Vi er veldig glad for at Panasonic, Equinor og Hydro fortsatt vurderer Halden. Her i Halden har vi ikke bare det som kreves fysisk. Vi har også kompetanse som vil være nyttig for en slik satsning, sier kommunedirektør Roar Vevelstad i Halden kommune.

Næringslivet støtter satsingen

Det er Halden kommune som har sendt inn forslaget om hvor batterifabrikken bør bygges. Halden Næringsutvikling og en rekke større bedrifter i Halden har støttet forslaget skriftlig med egne beskrivelser om hvorfor Halden er et riktig sted å satse for aktører som vil etablere bærekraftig og framtidsrettet industri.

Kommunedirektør Roar Vevelstad Stein Johnsen / Halden kommune

  - Vårt alternativ har nærhet til internasjonale transportmuligheter som E6, jernbane og havn. Det er god tilgang på vann og strøm. Halden har et internasjonalt forskningsmiljø og et høyteknologisk næringsliv som samarbeider godt. Dette vil være svært relevant for nyetableringer av denne typen. Dessuten vil det være god tilgang på arbeidstakere med erfaring og relevant kompetanse fra industriproduksjon hvis batterifabrikken legges til Halden, sier kommunedirektør Roar Vevelstad i Halden kommune.

Panasonic, Equinor og Hydro vil nå utføre en mer detaljert vurdering av de 20 forslagene som er med videre. Ifølge partnerne vil foreløpige konklusjoner av dette kartleggingsarbeidet forventes rundt midten av 2021. Dette vil danne utgangspunkt for videre beslutninger i partnerskapet.   

Presentasjon av Halden-alternativet:
Batterifabrikk Halden - Sites proposal (PDF, 12 MB)

Støtteskriv fra næringslivet i Halden: 
Batterifabrikk Halden - Letters of support (PDF, 4 MB)