Harepest i Halden

Harepest i Halden

Det er påvist tularemi – også kjent som harepest – hos to personer i Halden. Sykdommen er foreløpig ikke funnet på dyr i Halden, men det er det andre steder i Østfold.

Harepest (tularemi) er en infeksjonssykdom som kan overføres fra dyr til mennesker, men det er ikke en folkesykdom. Tularemi gir vanligvis et forholdsvis mildt sykdomsbilde hos mennesker. Det er få som blir smittet av denne sykdommen og det er en sykdom som er ganske grei å behandle. Sykdommen kan ikke smitte fra person til person.

En fastlege i Halden har nå meldt fra til kommuneoverlegen om at det er påvist tularemi (harepest) hos to av fastlegens pasienter. Ingen av pasientene har hatt kontakt med døde dyr, men er smittet via insektsstikk.

Det er ikke funnet noen dyr med harepest i Halden i år, men både Rakkestad og Skiptvedt har hatt funn av sykdommen hos dyr.

- Selv om det er påvist harepest hos to lokale pasienter, er det ingen grunn til ikke å ferdes i skog og mark i Halden nå. Derimot anbefaler jeg å lese Folkehelseinstituttets råd om harepest før man legger ut på tur. Det bør man også gjøre hvis man har brønn, sier kommuneoverlege Kjersti Gjøsund.

Råd om harepest fra Folkehelseinstituttet

Råd og tiltak for å unngå smitte via drikkevann:

 • Drikk ikke vann direkte fra naturen i områder med mye smågnagere, fugler eller beitedyr. Dette gjelder særlig vann fra små vann, elver og bekker. Vannet kan drikkes hvis man koker det eller desinfiserer på annen måte.
 • Brønn eller oppkomme må sikres slik at forurenset vann direkte fra elver, bekker eller overflaten ikke skal kunne trenge inn.
 • Sjekk om det er døde dyr eller rester av kadavre i brønnen eller oppkommet, og dersom det er det, må disse fjernes og brønnen desinfiseres.
 • Desinfiseringen kan skje med klor. Vanlig husholdningsklorin kan benyttes, styrken er vanligvis ca 4 % klor, og en drøy liter tilsettes per kubikkmeter (1000 liter) vann i brønnen (gir 40-50 milligram klor per liter vann). Rør godt rundt, og la det hele stå i 24 timer.
 • Om mulig, tøm brønnen så godt som mulig før den tas i bruk igjen.
 • I oppkommer med overløp må behandlingen gjentas to til tre ganger med kortere mellomrom avhengig av hvor stor utskiftningen av vannet er per time.
 • Tett alle hull og andre muligheter for at mus og lemen kan trenge inn brønn eller oppkomme. Husk: tettsittende lokk, brønnsider helt uten hull, samt ”musetetting” av eventuelt overløpsrør eller -renner. Noen ganger er det laget hull i sidene på sementringer som har blitt satt ned i brønner, for å lettere sette dem på plass. Slike hull må tettes.
 • Borebrønner i løsmasser og fjell, som er godt tettet rundt brønntoppen, er som regel sikre mot tularemismitte.
 • Vær forsiktig med å bade eller vaske deg med vann hvor det er synlige rester av døde dyr i vannet. 

Andre råd for å unngå harepest:

 • Unngå kontakt med syke eller selvdøde harer eller smågnagere. Bruk hansker hvis håndtering er nødvendig.
 • Ikke fei opp smågnagerlort (for eksempel muselort i hytta), men bruk heller en fuktig klut, og beskytt hendene med gummihansker. Smitte kan skje ved innpusting av støv fra syke dyr eller deres avføring. En bruksløsning av husholdningsklorin (1dl klorin i 5 liter vann) kan brukes for å fjerne smittestoffer.
 • Unngå å bli slikket av hunder og katter som nylig har vært i kontakt med selvdødt eller sykt vilt, da de kan ha fått bakterien i munnhulen.
 • Bruk myggbeskyttelse.

Kilde: Folkehelseinstituttet

Se mer informasjon om harepest hos FHI.