Kan flytte tilbake

Kan flytte tilbake

Som ventet kan de evakuerte etter jordraset ved elva Tista flytte tilbake igjen mandag.

Sikringsarbeidet ved rasstedet ble ferdigstilt lørdag kveld, og entreprenør og geolog er godt fornøyd med arbeidet som er gjort. Søndag var det møter mellom Halden kommune, geolog og Viken fylkeskommune for å oppsummere sikringsarbeidet. Mandag kom konklusjonen om at det nå er trygt å flytte tilbake til Svenskegata.

- Nå har fagmiljøene gått gjennom all dokumentasjon etter de ulike testene som er gjort og geologene har gjort sine vurderinger. Som ventet er konklusjonen at de som måtte evakuere fra Svenskegata, nå kan flytte tilbake, sier beredskapsleder André Aronsen i Halden kommune.

De evakuerte er orientert om at de nå kan flytte hjem igjen. Dette vil skje i løpet av mandag. Halden Røde Kors bistår de som trenger det med flyttehjelp.

Veien ved rasstedet vil trolig være stengt det meste av mars måned mens det videre arbeidet med spunting pågår.