Komfyren stod for 285 utrykninger i Viken i 2020

Komfyren stod for 285 utrykninger i Viken i 2020

Brann- og redningsvesenet i Viken rykket i 2020 ut til 285 branner og branntilløp på komfyren. I hovedsak tørrkokinger.

En komfyrvakt kan løse problemet og bidra til å redde liv og verdier.

Komfyrvaktkampanjen

Komfyrvaktkampanjen, arrangeres onsdag 10. februar, og er en del av «Alt vi kan mot brann», som er en nasjonal satsing på brannforebyggende arbeid målrettet mot risikoutsatte grupper.

Brannvesenet håper at folk skal få økt oppmerksomhet om de mange komfyrbrannene, vise godt komfyrvett og skaffe seg komfyrvakt.

– Mange sitter nok på en historie om da det holdt på å gå skikkelig galt på kjøkkenet. Enten om da det ringte på døren, eller da babyen begynte å skrike på soverommet. Litt uoppmerksomhet er alt som skal til. Det kan fort gå fra matos til farlige branngasser, og i verste fall kan det oppstå brann, sier Egil Pinås - branninspektør.

Slik fungerer komfyrvakten

Komfyrvakten består av en sensor og en strømbryter og er enkel å installere. Sensoren overvåker kokeplatene. Hvis sensoren oppdager fare for brann, utløser den en alarm. Om ingen reagerer på denne, gir sensoren beskjed til en bryter om å kutte strømmen til komfyren.

Det er krav til komfyrvakt i alle nye boliger og hvis det legges opp ny kurs til komfyren. De samme reglene gjelder for fritidsboliger. Komfyrvakter får du kjøpt hos elektronikkbutikker, kjøkkenbutikker og i nettbutikker.

– Hold oppsikt under matlaging og skru av eller demp varmen hvis du blir avbrutt. Det er også viktig å rengjøre ventilator jevnlig og passe på at det ikke ligger brennbare ting for nær koketoppen, sier Pinås

Sikker hverdag – Dette bør du vite om komfyrvakt