Kommunen vant Os-saken

Kommunen vant Os-saken

Halden kommune fikk fullt medhold i rettssaken om hvem som skal bygge idrettshall og skole på Os. Veidekke må betale saksomkostningene.

Veidekkes begjæring om midlertidig forføyning tas ikke til følge. I tillegg er Veidekke dømt til å betale kommunens saksomkostninger.  Dette fremkommer av en kjennelse fra Halden tingrett datert 20. mars.

- Jeg er fornøyd med kjennelsen som er viktig for å komme videre. Vi håper nå å kunne se fremover og bruke ressursene til å bygge skole for barna og arena for idretten, sier kommunedirektør Roar Vevelstad i Halden kommune.

Det var to aktører som leverte tilbud på å bygge ny skole og idrettshall på Os. Det var Veidekke og AF Gruppen. Halden kommune har tildelt kontrakten til AF Gruppen.

Veidekke hevdet i søksmålet mot kommunen at det var vesentlige avvik i AF Gruppens tilbud i forhold til konkurransegrunnlaget fra kommunen. På bakgrunn av dette mente Veidekke at kommunen måtte avvise AF Gruppens tilbud og tildele Veidekke Os-kontrakten. Halden tingrett har nå avvist at det var et avvik og dermed er Halden kommune gitt grønt lys til å gjennomføre Os-kontrakten med AF Gruppen som planlagt.

Partene har en frist på en måned for å anke tingrettens kjennelse.

Her kan du lese hele kjennelsen fra Halden tingrett. (PDF, 2 MB)