Markering av 25-års jubilanter og pensjonister

Markering av 25-års jubilanter og pensjonister

Fredag 15. mars ble det avholdt en markering for ansatte i Halden kommune som har jobbet 25 år sammenhengende og pensjonister som gikk av i 2023.

Fredag 15. mars feiret ansatte med 25 år i kommunen og pensjonister som gikk av i 2023 sammen. Med kaker, snitter og underholdning fra Halden kulturskole ble det god stemning på Park hotell. Totalt 19 ansatte med 25 årsjubileum og 29 pensjonister var til stede, hvor jubilantene mottok Hadelands fat og pensjonistene fikk blomster. I tillegg fikk alle en pengegave tildelt. Til slutt takket ordfører Fredrik Holm og kommunedirektør Roar Vevelstad alle tilstede for lang og tro tjeneste. 

Også hovedtillitsvalgte, leder og nestleder i Administrasjonsutvalget var til stede, samt direktører og representanter fra HR-avdelingen.