Menn søkes til en vinn-vinn-situasjon

Menn søkes til en vinn-vinn-situasjon

Flere faglærte i helseinstitusjoner. Økt andel menn til helse- og omsorgstjenestene. Tilbakeføring til arbeidslivet. Dette er prosjektet Menn i helse.

Kan dette være noe for deg?

Østfold er med i et nasjonalt rekrutteringsprogram hvor arbeidssøkende menn tilbys et komprimert og forutsigbart utdanningsløp frem mot fagbrev som helsefagarbeider. Målgruppen er menn mellom 25 - 55 år som mottar ytelse fra NAV.

Halden kommune er en av kommunene som har gått inn i et forpliktende samarbeid som tilbyr praksisplasser i våre helseinstitusjoner.

- Dette betyr at vi i Halden kan gi menn som ønsker å prøve noe nytt, tilbud om praksisperioder mens de utdanner seg til helsefagarbeider. Det vil si at de skal hospiterer en periode på våren i en utprøvingspraksis, for så å bli tilbudt sommerjobb på institusjonen. Deretter får de praksisplass hos oss i løpet av sine to år på skole, forteller rådgiver i kommunalavdeling Helse og mestring, Anniken Nilsen.

Om utdanningen

Nytt kull skal nå startes opp og vi søker etter menn som er mann nok til å vise omsorg og til ta en utfordring.

For potensielle helse­rekrutter arrangeres det både digitale og fysiske ­infomøter. Der blir det orientering om Menn i helse, utdanningen og jobbmulighetene. Etter intervjuene vil egnede og motiverte kandidater tilbys en 12 ukers veiledet praksisperiode som helserekrutt på sykehjem eller tilsvarende. Deretter er det sommerjobb og videre utdanningsløp frem mot fagbrev som helsefagarbeider.

Kjenner du noen som fortjener muligheten? Tips dem om Menn i helse!

Ta kontakt med din veileder ved ditt NAV-kontor for påmelding til informasjonsmøtet.

Nasjonalt prosjekt

Menn i helse inngår i Kompetanseløft 2025 og er av Regjeringen ansett som en av de mest vellykkede satsningene på å rekruttere flere menn til helse- og omsorgstjenestene. På oppdrag fra Helsedirektoratet har KS prosjektansvaret for Menn i helse. Øvrige aktører er kommuner, NAV og fylkeskommuner.

Willy Forsell
Lærling ansvarlig
E-post
Mobil 47 79 98 78