Trenger du en hurtigtest?

Det er lurt å teste seg, hvis man er i tvil. Her kan du hente gratis hurtigtest.

Menn søkes til en vinn-vinn-situasjon

Menn søkes til en vinn-vinn-situasjon

Flere faglærte i helseinstitusjoner, økt andel menn til helse- og omsorgstjenestene, tilbakeføring til arbeidslivet. Dette er prosjektet Menn i helse.

Kan dette være noe for deg?

6 kommuner + Sykehuset Kalnes i Østfold er med i et nasjonalt rekrutteringsprogram hvor arbeidssøkende menn tilbys et komprimert og forutsigbart utdanningsløp frem mot fagbrev som helsefagarbeider. Målgruppen er menn mellom 25 - 55 år som mottar ytelse fra NAV.

Halden kommune er en av kommunene som har gått inn i et forpliktende samarbeid om å tilby praksisplasser i våre helseinstitusjoner.

- Dette betyr at vi i Halden kan gi åtte menn, som ønsker å prøve noe nytt, tilbud om praksisperioder mens de utdanner seg til helsefagarbeider. Det vil si at de skal hospiterer en periode på våren i en utprøvingspraksis, for så å bli tilbudt sommerjobb på institusjonen. Deretter får de praksisplass hos oss i løpet av sine to år på skole med start høsten 2022, forteller rådgiver i kommunalavdeling Helse og mestring, Anniken Nilsen.

Om utdanningen

Nytt kull skal nå startes opp og vi søker etter menn som er mann nok til å vise omsorg og til ta en utfordring.

Det gjennomføres et digitalt informasjonsmøte og det vil bli et fysisk informasjonsmøte i Fredrikstad i januar. Der blir det orientering om Menn i helse, utdanningen og jobbmulighetene. I etterkant av møtet gjennomfører vi intervjuer med de som er interessert. Etter intervjuene vil egnede og motiverte kandidater tilbys en 12 ukers veiledet praksisperiode som helserekrutt på sykehjem eller tilsvarende. Deretter er det sommerjobb og videre utdanningsløp frem mot fagbrev som helsefagarbeider.

Kjenner du noen som fortjener muligheten? Tips dem om Menn i helse!

- Vi er veldig positive til å få flere menn inn i omsorgsyrket. Menn som har en bakgrunn fra andre yrker kan bidra med gode innspill og livserfaringer i møte med våre beboere, sier leder på Solheim senter, Lillian Wernes.

Meld deg på digitalt infomøte

Ta kontakt med din veileder ved ditt NAV-kontor for påmelding til det fysiske informasjonsmøtet.

Nasjonalt prosjekt

Menn i helse inngår i Kompetanseløft 2025 og er av Regjeringen ansett som en av de mest vellykkede satsningene på å rekruttere flere menn til helse- og omsorgstjenestene. På oppdrag fra Helsedirektoratet har KS prosjektansvaret for Menn i helse. Øvrige aktører er kommuner, NAV og fylkeskommuner.