Fristen for å søke barnehageplass er 1.mars

1.mars er siste frist for å levere søknad til hovedopptaket for barnehageplass.
Vær obs på at du må fylle ut en ny søknad om du allerede har levert og ønsker å gjøre endringer. Det er den siste søknaden som blir gjeldende. Søk barnehageplass

Nå starter anleggsarbeidet ved Helsehuset

Nå starter anleggsarbeidet ved Helsehuset

Arbeidet med å lage et nytt og moderne helsehus går framover. Denne uken startet anleggsarbeidet utenfor bygningen.

Halden kommune skal gjennomføre en omfattende ombygging av Helsehuset slik at bygget sommeren 2022 vil tilsvare dagens standard. Derfor er all virksomhet flyttet til Karrestad og bygningen på Stangeberget er nå ryddet og tømt.

- I tillegg til å bygge om det aller meste innvendig, skal det gjøres mye arbeid ute som vil bli synlig for publikum. Det arbeidet startet denne uken. Etter mange måneder med planlegging slik det er med store byggeprosjekter, er det godt å være i gang med den synlige delen av jobben med å gi haldenserne et moderne helsehus, sier prosjektleder Ingar Orud i Halden kommune.

Byggestart på Helsehuset - desember 2020. Klargjøring til parkeringshus. - Klikk for stort bildeByggestart på Helsehuset - desember 2020. Klargjøring til parkeringshus. Henrik D. Meyer Kontrakt til Halden-firma

Halden-firmaet Øst AS har vunnet kontrakten om å gjøre alt av utendørs anleggsarbeid ved Helsehuset, inkludert bygging av et parkeringshus over to plan.

- Denne uken ble det felt en del store trær rundt parkeringsplassen foran Helsehuset. Når trærne er ryddet unna blir det satt opp anleggsgjerder rundt bygget slik at det blir en stengt og dermed sikker anleggsplass, sier prosjektlederen.  

Betong og asfalt

På parkeringsplassen foran Helsehuset skal det bygges et parkeringshus over to plan. Det skal ikke være tak over det øverste planet. Øverste parkeringsplan vil ligge noe lavere enn inngangspartiet til Helsehuset.

- Det er flere støttemurer som skal støpes på stedet, mens deler av parkeringshuset vil bli med prefabrikkerte betongelementer. Det vil bli en del betongarbeid på plassen i tiden som kommer. I tillegg skal det ryddes mer vegetasjon og det skal utføres en del asfaltarbeid til våren, sier Stian Kristiansen fra Cowi som er engasjert som byggeleder og HMS-koordinator under hele prosjektet.

Selve Helsehuset skal etter hvert få et lite tilbygg på kortsiden av bygget mot sydøst. Der skal det etableres legevakt. Det vil bli anlagt en parkeringsplass for pasienter til legevakten samt innkjøring for ambulanse på toppen av fjellet rett ved legevakten. Her skal det ryddes vegetasjon. Det skal også etableres gangvei og kjørevei fra hovedinngangen til Helsehuset og rundt hjørnet og opp til platået ved inngangen til legevakt og kommunelege.

Stian Kristiansen, Cowi og Ingar Orud, Halden kommune leder arbeidet med nytt helsehus i Halden. - Klikk for stort bildeStian Kristiansen, Cowi og Ingar Orud, Halden kommune leder arbeidet med nytt helsehus i Halden. Henrik D. Meyer To kontrakter

Øst AS skal utføre alle utomhusarbeider inkludert parkeringshuset. Dette gjøres som en totalentreprise.

Bygningsmessige arbeider på selve Helsehuset inkludert tilbygget, skal utføres av en annen entreprenør. Halden kommune er i sluttfasen med å inngå kontrakt med denne entreprenøren. Arbeidet på selve bygget blir en samspillsentreprise, noe som medfører at Halden kommune som byggherre har stor påvirkning i alle faser. De fysiske arbeidene på Helsehuset starter i juni 2021.

Den foreløpige planen er at det nye Helsehuset skal åpne sommeren 2022.

Stian Kristiansen, Cowi, viser hvor inngangen til legevakten blir for de som kommer med ambulanse. - Klikk for stort bildeStian Kristiansen, Cowi, viser hvor inngangen til legevakten blir for de som kommer med ambulanse. Henrik D. Meyer