Næringseiendom til salgs

Næringseiendom til salgs

Halden kommune har nå lagt ut to spennende eiendommer i Halden sentrum til salgs. Her er det gode muligheter for boligutvikling.

To eiendommer som gjennom flere år har blitt mye omtalt i lokalavisa, er nå lagt ut for salg på det åpne markedet. Ønsker man å se på mulighetene for boligutvikling sentralt i Halden, så er det to spennende eiendommer som nå er til salgs.

Svenskegata 5 og Jacob Blocks gate 4

Eiendommen består av 3 bygg som kommunen ønsker revet/ombygd til et boligprosjekt. Bebyggelsen er utidsmessig og selges som et tomtesalg. Halden sentrum trenger etter vår oppfatning moderne boliger og vi er av den oppfatningen at beliggenheten på disse to eiendommene vil kunne være attraktive boligeiendommer på sikt.

Se bilder og salgsannonse her (Finn.no)

Violgata 14 og 16

Violgata 14: Attraktiv beliggende sentrumseiendom godkjent brukt som forsamlingslokaler. Halden kommune forutsetter eiendommen konvertert til boligformål.

Violgata 16: Opparbeidet tomt som kommunen benytter til sentrumsparkering. Halden kommune forutsetter at tomten ses i sammenheng med Violgata 14 og at den må bebygges med en struktur, fortetting og volumer som er tilpasset sentrumsbebyggelsen. Det må planlegges og  prosjekters med høy utnyttingsgrad for å dekke behov og ønsket utvikling om at flere skal bosette seg i sentrum.

Se bilder og salgsannonse her (Finn.no)