Ny direktør helse og mestring

Ny direktør helse og mestring

Martin Ekran (39) er ansatt som direktør helse og mestring og blir dermed en del av toppledelsen i Halden kommune. Han er utdannet vernepleier og har erfaring med innovasjon, effektivisering og omstillingsprosjekter.

Ekran er bosatt i Sarpsborg. Han er i dag kommunalsjef for helsetjenester i Lillestrøm kommune.

God erfaring

Han har bachelorgrad i vernepleie og en tverrfaglig mastergrad i blant annet emnene organisasjonsutvikling og ledelse, styring og økonomi, personalledelse og personalutvikling. Etter åtte år som avdelingsleder i bydel Ullern i Oslo har han jobbet som seniorrådgiver i VID vitenskapelige høyskole og kommunalsjef i Lillestrøm kommune.

- Jeg er veldig glad for at Martin Ekran har takket ja til å lede helse og mestring i Halden kommune. Han har god erfaring og resultater fra viktige områder som omstilling, innovasjon og økonomistyring i andre kommuner. Det er kompetanse som vil bli nyttig når han går inn i Halden kommunes ledelse og hva vi møter i nåtid og framtid, sier kommunedirektør Roar Vevelstad i Halden kommune.

Ekran begynner i Halden kommune 1. juli.

Avslutter midlertidig ledelse

Forrige fast ansatte direktør for helse og mestring sluttet i oktober 2023. Etter en tid med konstituert ledelse ble Siv-Katrin Ramskjell leid inn som midlertidig leder via byrået Agile Interim fra 22. januar i år. Det har hele tiden vært avklart at dette engasjementet kun var midlertidig. Avtalen med Halden kommune opphører 31. mai.

Kommunedirektør Roar Vevelstad vil komme tilbake til hvem som skal lede helse og mestring i juni måned.