Fristen for å søke barnehageplass er 1.mars

1.mars er siste frist for å levere søknad til hovedopptaket for barnehageplass.
Vær obs på at du må fylle ut en ny søknad om du allerede har levert og ønsker å gjøre endringer. Det er den siste søknaden som blir gjeldende. Søk barnehageplass

Nye muligheter for Halden stasjonsområde

Nye muligheter for Halden stasjonsområde

​Her får du tre forslag med hvilke muligheter som åpner seg ved en godt planlagt byplan og langsiktig tenkning for området. Nå er det Haldens innbyggere og politikere som skal uttale seg.

​Bane NOR Eiendom og Halden kommune har engasjert tre dyktige arkitektteam til å bistå i oppgaven med å synliggjøre mulighetene for en fremtidsrettet byutvikling av Halden stasjonsområde.

Tre forslag til utvikling av sydsiden

Her kan du studere arbeidet som er gjort i de tre forslagene:

asplan viak (PDF, 18 MB)

A-LAB og Lala (PDF, 28 MB) Del 1

A-LAB og Lala (PDF, 39 MB) Del 2

LPO og COWI (PDF, 19 MB)

Arbeidet med mulighetsstudien startet opp i august i år, og ble fulgt opp med et seminar hvor lokale aktører var involvert, i september.  Arkitektteamene presenterte sine forslag 17.november.

Felles mål for stasjonsområdet

Bane NOR Eiendom og Halden kommune har en felles ambisjon om å gjøre stasjonsområdet om til en integrert del av Halden sentrum. Med fokus på bærekraft og attraktivitet både for befolkningen og de besøkende kan utviklingen av stasjonsområde bli et supplement til, og styrke Halden som destinasjon og livskraftig by.

De ulike forslagene viser hvordan en byutvikling kan ivareta viktige tema som historiske kvaliteter, byens identitet, tilgjengelighet og forbindelser til resten av sentrum gjennom gode trafikkløsninger som fremmer sykkel og gange. Et viktig moment er å vise hvordan utviklingen kan realiseres i flere etapper i et langsiktig perspektiv. Sosial bærekraft og sosial inkludering er også vurdert.

Forslagenes innhold

Blant funksjonene som er vist er forslag til sentrumssvømmehall, et kulturhus som kan romme et yrende kulturliv innen musikk, dans, teater og så videre, hotell, servering, sentrumsboliger og attraktive næringslokaler. Kanskje kan den gamle, ærverdige stasjonsbygningen få nytt innhold som kommer byens studenter til gode?

Veien videre

Mulighetsstudien viser ulike måter å bygge ut stasjonsområde på og det er fremdeles mange vurderinger som må gjøres før man kan gå i gang med å regulere området. Vi ønsker synspunkter fra lokalbefolkningen, det skal gjennomføres grunnundersøkelser, det må gjøres økonomiske vurderinger og det må fattes politiske vedtak.

Halden kommune og Bane NOR Eiendom er nå i full gang med å gjøre konkrete vurderinger av hva som må til for å lykkes med et robust og fremtidsrettet byplangrep av stasjonsområde i samsvar med lokalbefolkningens ønsker.  Vi håper de ulike arkitektforslagene kan skape debatt og at lokalbefolkningen og lokalt næringsliv har lyst til å engasjere seg i en fremtidsrettet byutvikling av stasjonsområde.

Vi håper også at forslagene kan synliggjøre gevinsten av å lokalisere sentrale funksjoner sentralt i Halden og er spent på hvordan mulighetsstudiet blir mottatt av politikere og innbyggere.

Kontaktinfo/innspill:

Halden kommune, Postboks 150, 1751 Halden Kommune
E-post: postmottak@halden.kommune.no

Bane NOR Eiendom, Postboks 9026 Grønland, 0133 Oslo
E-post: niall.o.muire@banenor.no