Opphevelse av ekstraordinær båndtvang i Halden kommune

Opphevelse av ekstraordinær båndtvang i Halden kommune

Ekstraordinær båndtvang i Halden kommune oppheves med øyeblikkelig virkning.

Den ekstraordinære båndtvangen som ble innført 16. januar er nå opphevet. Dette er vedtatt i Halden vilt- og innlandsfiskenemnd.

Vi minner samtidig alle hundeeiere om at hundeloven har et aktsomhetskrav som gjelder året rundt. Hunder kan bare være løse når de blir fulgt og kontrollert på en forsvarlig måte, slik at de ikke jager vilt som trenger ro etter en hard vinter.