Oransje beredskap

Oransje beredskap

Halden kommune har innført oransje beredskap for kommunalavdeling helse og mestring. Det er fordi det er mange pasienter nå, og det betyr at beredskapsplasser tas i bruk.

Onsdag 7. februar ble det igangsatt oransje beredskap ved Kommunalavdeling helse og mestring. Dette er andre gang på kort tid at det er nødvendig. Det var også oransje beredskap i perioden 30. desember til 18. januar, mens det har vært gul beredskap etter dette. Sykehuset Østfold økte sitt beredskapsnivå 6. februar.

- Presset på Sykehuset Østfold er en medvirkende årsak til at Halden kommune må iverksette oransje beredskapsnivå. Det er også medvirkende at det nå er et høyt antall pasienter fra Halden på Sykehuset Østfold som kommer til å trenge korttidsopphold lokalt ved utskrivelse fra sykehuset. En medvirkende årsak til at sykehuset går opp i beredskap er at kommunene i sykehusets nedslagsfelt ikke har kapasitet til å legge til rette for korttidsopphold til utskrivningsklare pasienter. Dette resulterer i stort overbelegg på sykehuset og overliggende døgn for den enkelte kommune. I dag gjelder dette stort sett alle kommuner i Østfold, sier Sissel B. Lund som er rådgiver i stab helse og mestring. 

Hovedpunkter ved oransje beredskap:

  • Det gjøres en tverrfaglig vurdering av pasientene på Helsehuset for å avklare om det er forsvarlig om noen skrives ut og heller får økt bistand og oppfølging hjemme. 
  • Det samme gjelder pasienter som bor i tilrettelagt bolig. 
  • Det etableres inntil 4 beredskapsplasser på Iddebo sykehjem og ytterligere 6 beredskapsplasser på Helsehuset. 
  • Det etableres beredskapsledelse som følger opp pasientsituasjonen tett.
     

- Oransje beredskapsnivå iverksettes når behovet for korttidsplasser blir større enn antall ordinære plasser Halden kommune har tilgjengelig på Helsehuset, sier Sissel B. Lund.

Det er ikke satt en dato for hvor lenge man er på oransje nivå, fordi det kommer an på situasjonen. Det gjøres fortløpende vurderinger ut ifra antall innlagte ved Sykehuset Østfold og kapasitet på Helsehuset. Disse vurderingen gjør Halden kommune og Sykehuset Østfold i samarbeid. 

Sykehuset Østfold og kommunene i Østfold har faste ukentlige møter der man deler informasjon om antall pasienter og ledig kapasitet. Disse møtene gjennomføres også når man ikke er i en beredskapssituasjon.