Ordførerens permisjonssøknad har blitt innvilget

Ordførerens permisjonssøknad har blitt innvilget

Kommunestyret innvilget permisjonssøknaden til ordfører Anne-Kari Holm torsdag kveld. Linn Laupsa tar over som ordfører fra 23. september og ut året.

Senterpartiet foreslo Jens Bakke som den nye varaordføreren, og forslaget ble godkjent av kommunestyret. Sammen skal de ivareta ordførervervet ut året.

13. september 2022 søkte Anne-Kari Holm midlertidig permisjon og helt fritak fra vervet som ordfører for perioden 23. september til og med 31. desember 2022. Som årsak oppgis kombinasjon av omsorgsoppgaver i hjemmet med ordførervervet som en svært krevende oppgave. Nå har kommunestyret innvilget søknaden.

Forberedt på arbeidet som ordfører

Det er ikke første gangen Linn Laupsa må arbeide som ordfører, men hun forteller at det blir første gangen hun nå skal gjøre dette på fulltid. Hun føler seg godt forberedt, og nevner et tett samarbeid med ordfører Anne-Kari Holm, kommunedirektør Roar Vevelstad, og administrasjonen.

- Som varaordfører må en være innstilt på at det kan skje ting som gjør at en må fungere som ordfører i kortere eller lengre perioder. Det har jeg vært noen ganger allerede. Riktignok ikke så lang periode som nå, men jeg har samarbeidet tett med Anne-Kari, kommunedirektøren og administrasjonen og føler meg godt forberedt. Den største forandringen for meg personlig er nok at nå kan jeg jobbe med dette på fulltid istedenfor å fordele tiden mellom lærerjobben og varaordførervervet, sier ordfører Linn Laupsa.

Jobber med synligheten

Laupsa forteller at hun ønsker å forbedre seg med bruken av sosiale medier. Hun erkjenner et ansvar for å være synlig.

- Jeg skjønner at jeg har et ansvar for å være synlig. Det siste året har jeg begynt å bruke min Facebook-profil mer aktivt, spesielt for å vise fram aktiviteter og personer som jeg møter.

Ordfører Linn Laupsa ønsker å vise frem det positive som skjer i Halden. Det er også viktig å fremheve hva som foregår i politikken, ikke minst hvorfor politikken er som den er, sier hun.