Sikringsarbeidet ved raset har gått over all forventning

Sikringsarbeidet ved raset har gått over all forventning

Entreprenøren opplyser at de allerede i dag, lørdag, ble ferdige med sikringen av skråningen mot Tista.

Området blir gjennomgått og kontrollert av geolog søndag.  

Det er planlagt et møte kl 16.30 i kommuneledelsen søndag ettermiddag, der de geologiske vurderingene presenteres. I dette møtet skal det avklares om de som er evakuert kan flytte tilbake allerede søndag kveld. De evakuerte blir invitert til et informasjonsmøte så snart vurderingene er drøftet og behovet for tiltak er avgjort.

Den planlagte spuntingen av elvebredden fortsetter på mandag.