Slik løses parkeringen ved Halden arena

Slik løses parkeringen ved Halden arena

Halden kommune har inngått flere avtaler som sikrer store parkeringsarealer i Halden sentrum når det er arrangementer i Halden arena.  

I januar 2024 åpner Halden arena på Os. Å ha en idrettshall midt i byen er annerledes enn å ha den utenfor byen. Det vil gi mer trafikk i området i perioder, men det vil også gi mer aktivitet i Halden sentrum. Det bygges ikke en egen parkeringsplass som skal håndtere all trafikk til Halden arena. I stedet løses parkeringen ved å utnytte eksisterende parkeringsområder enda bedre. 

- Vi har snakket med mange bedrifter og virksomheter som eier parkeringsplasser i sentrum. Mange er villige til å åpne disse parkeringsplassene for brukere av Halden arena på tider da virksomheten ikke selv trenger parkeringsplassene. På denne måten har vi sikret mange parkeringsplasser nær Halden arena og det er vi veldig takknemlig for, sier arenaansvarlig Odd Egil Lien i Halden kommune. 

Private parkeringsplasser i sentrum 

Det er inngått avtaler om samarbeid med følgende aktører om å benytte parkeringsområder på deres eiendom:

 • Norske Skog Saugbrugs
 • Halden videregående skole, Porsnes
 • Institutt for energiteknikk (IFE)
 • Dahles Auto
 • Tista senter
 • Betel
 • Kirken/Os kirkegård
 • GP-gruppen
 • Coop Extra Grønland (Foreløpig avtale for ett arrangement 4. februar. Dialog pågår.)

Avtalene med disse er noe ulike. Enkelte har inngått avtale om utlån av plass til et enkelt arrangement for å prøve dette, mens flere andre har inngått faste langvarige avtaler om samarbeid. Alle avtaler sikrer at den som eier parkeringsområdet får ivaretatt sitt behov først. Som et eksempel vil Tista senter åpne sine parkeringsplasser når senteret har stengt. 

Kommunale parkeringsplasser i sentrum

De private parkeringsområdene til flere av byens store arbeidsplasser og handelsområder kommer i tillegg til alle de kommunale parkeringsplassene som allerede finnes i Halden sentrum.

Nær Halden arena eier Halden kommune blant annet disse parkeringsplassene som kan benyttes av alle:

 • P-hus Skofabrikken
 • P-plass Sentrum N (Vognmakergata)
 • P-plass Larsenhagen
 • P-plass Rødsberg skole
 • P-plass Rema Busterud 
 • P-plass Vaterland
 • P-plass Fisketorget
 • P-plass Torget 

I tillegg kommer gateparkering i Halden sentrum. Med gateparkering og offentlige parkeringsplasser finnes det totalt cirka 1800 offentlige parkeringsplasser i Halden sentrum. 

Viktige parkeringsplasser nær arenaen

Rundt selve bygningen er det flere transportbehov som har definerte plasser:

 • Ambulanse og brannbil sikres nødvendig plass både i Os allé og i Rektor Frølichs gate. 
 • TV-produksjonsbuss får egen plass inntil arenaen i Rektor Frølichs gate.
 • Sykkelparkering etableres i Rektor Frølichs gate og utenfor arenaens hovedinngang. 
 • Buss kan ved behov slippe av passasjerer i Rektor Frølichs gate. 
 • HC-plasser etableres i Rektor Frølichs gate
 • Kommer senere: HC-plasser etableres også ved krysset Haakon VIIs vei/Hannibal Sehesteds gate (der AFs brakkerigg står i byggeperioden).
 • Kommer senere: Moped- /MC-parkering skal også etableres der brakkeriggen står nå.
 • Kommer senere: Det skal lages egen drop-sone for de som skal slippe av personer. Dette vil bli etablert i rundkjøringen mellom Os allé 7 (IFE) og Os allé 9. 

Buss fra utkanten av sentrum

Halden kommune er også i dialog med eier av parkeringsområder utenfor sentrum. Hensikten med dette er å kunne tilby områder som kan brukes til å organisere shuttlebuss. Får vi til en slik avtale, vil de som arrangerer noe i Halden arena ved behov kunne sette opp buss fra utkanten av sentrum og inn til arenaen. En slik avtale er foreløpig ikke landet.

Hvordan organisere parkeringen?

Denne artikkelen viser at det finnes mange parkeringsplasser på ulike steder i byen vår. Det er naturlig at ikke alle besøkende kan ha oversikt over alle disse plassene, men det skal de heller ikke trenge. Det vil variere fra arrangement til arrangement hvor mange av parkeringsområdene som benyttes. Og ved mange arrangementer vil noen parkeringsområder bli tildelt ulike grupper.

Eksempel: 

Dette er ingen fasit, men kan være et tenkt eksempel for et stort arrangement: 

 1. Hjemmelagets spillere parkerer hos GP-gruppen i Os allé. 
 2. Arrangør og dugnadsarbeidere parkerer ved Os kirkegård.
 3. Bortelagets publikum parkerer hos Dahles auto
 4. Øvrig publikum parkerer hos IFE og langs Tista (Saugbrugs, Porsnes, Coop, Tista senter)


I dette eksempelet kan gruppe 1, 2 og 3 få informasjon på forhånd om hvor deres dedikerte p-plass er. Bortelaget kan også få en beskrivelse av hvordan de finner veien til fots fra Dahles Auto til Halden arena. Gruppe 4 er i hovedsak haldensere som vet om parkeringsplasser i Halden. Ved behov kan disse vises vei av midlertidig skilting og parkeringsvakter fra arrangøren.  

Tilrettelegging for arrangør:

Halden kommune er opptatt av å tilrettelegge slik at det skal være enkelt å arrangere i Halden arena. Det gjør vi slik: 

 • Kommunen inngår nødvendige avtaler om parkeringsområder, så arrangører kan velge hvilke områder som bør benyttes uten å inngå egne avtaler. 
 • Kommunen produserer noen skilt som kan benyttes under arrangement for å vise vei til parkering. 
 • Kommunen lager skiltplan som gjør det enkelt for en arrangør å plassere ut midlertidige skilt på hensiktsmessige steder. 
 • Kommunen lager egen nettside for Halden arena med praktisk informasjon. Informasjon om parkering er en del av det som vil ligge der. Dermed kan arrangør enkelt orientere sine kontakter på forhånd om hvor det finnes parkeringsplasser nær Halden arena.  
 • Det monteres grønne skilt for gående i sentrum som viser vei fra jernbanen til Halden arena, slik at det også blir enkelt å ta tog for de som ønsker det. 


Mens kommunen tilrettelegger på forhånd, er bemanning og selve gjennomføringen av parkeringen til enhver tid opp til den aktøren som er arrangør. Ved behov vil planer og avtaler justeres. 

Kart over parkeringsområder ved store arrangementer i Halden arena. All informasjon er beskrevet i artikkelen over. - Klikk for stort bildeKart over parkeringsområder ved store arrangementer i Halden arena. Halden kommune Kart over parkering ved Halden arena på vanlige treningsdager. Ikke arrangement. All informasjon er beskrevet i artikkelen over. - Klikk for stort bildeKart over parkering ved Halden arena på vanlige treningsdager. Ikke arrangement. Halden kommune