Snart rives Halden bad

Snart rives Halden bad

Arbeidet med å rydde plass til ny idrettshall og skole på Os går som planlagt. Noe av det som må vike plass er gamle Halden bad.

Innvendig i det nedlagte badet har det foregått opprydding og rivning noe tid. De siste dagene har også vinduer på Halden bad blitt tatt ut. Både vinduer og inventar sorteres ut for gjenvinning.

Til uka starter rivningen

Mandag 27. september starter rivningen av selve bygningskroppen. Det er planlagt å rive den delen som er nærmeste fylkesveien først – altså inngangspartiet. Det vil påvirke trafikkavviklingen. Hvis alt går som planlagt er den delen av rivningen som påvirker trafikkavviklingen på fylkesveien ferdig i løpet av fredag 1. oktober. Sortering, restrivning og bortkjøring av rivemasser fra Halden bad vil fortsette frem til midten av oktober.

Når badet er revet, kommer entreprenøren på Os-prosjektet til å etablere brakkerigg der badet stod. Deretter vil gymsalen på Os rives. SFO-bygget er revet tidligere.

Parallelt med at badet rives, foregår det fortsatt innvendig rivning og utrydding fra gamle Os skole. Skolebygget skal rehabiliteres og få et påbygg. All rivning er planlagt ferdig i løpet av november.

Slik påvirkes trafikken

Den mye trafikkerte fylkesvei 220 som går fra Dyrendal forbi Halden bad og ned mot Tista vil påvirkes under første del av rivningsarbeidet. Ved rivning nær denne veien, vil det bli innsnevring i kjørebanen, skilting og manuell trafikkdirigering ved behov. Dette er ventet å vare en ukes tid fra mandag 27. september.

Os allé vil bli skiltet om i forbindelse med rivningen av Halden bad.  Det vil bli skiltet med all stans forbudt på begge sider av veien fra gangbru ved badet og opp til Rektor Frølichs gate ved Familiens hus, så lenge rivning pågår. Dette gjøres får å sikre muligheten for å komme ut av tomten med riveavfall, for å sikre myke trafikanter og for å unngå eventuell skade på private biler.

Vi ber alle trafikanter om å respektere skilting og trafikkdirigering.

Vil du vite mer om Os-prosjektet? Se informasjonsside her.