Fristen for å søke barnehageplass er 1.mars

1.mars er siste frist for å levere søknad til hovedopptaket for barnehageplass.
Vær obs på at du må fylle ut en ny søknad om du allerede har levert og ønsker å gjøre endringer. Det er den siste søknaden som blir gjeldende. Søk barnehageplass

Spennende samarbeid

Spennende samarbeid

Halden videregående skole og Halden kommune har et samarbeid som innebærer "salg" og markedsføring av en helt spesiell vare. 

Halden videregående skole ved avdeling salg, service og reiseliv og Halden kommune ved avdeling for samfunnsutvikling har etablert et spennende samarbeid som omhandler markedsføring av fritidsaktiviteter. Fremgangsmåten inneholder virkemidler som man tradisjonelt forbinder med salg og markedsføring. 

Prosjektet har bakgrunn i at Salg, Service og Reiseliv var på besøk på et avdelingsmøte på samfunnsavdelingen for å orientere om deres hverdag, hvor idéen da kom om at her kan vi få til et samarbeid som virkelig kan utgjøre en forskjell. 

Bilde av to kommunalt ansatte og tre elever fra Halden videregående skole som skal jobbe med prosjekt med fritidsaktiviteter.  - Klikk for stort bilde

Hvordan gjøres dette? 

Halden Videregående Skole, med deres fagpersonell og elever, har kunnskap om hvordan man gjør markedsundersøkelser og salgsprosesser, mens frivilligheten har oppgitt tidligere at de ønsker Halden kommunes støtte i synliggjøring av deres aktiviteter. Halden Ungdomsråd har også oppgitt at manglende kunnskap om hva som finnes er en stor årsak til at de evt. ikke deltar i organiserte aktiviteter eller frivillig arbeid. Dette prosjektet er en del av denne synliggjøringen og informasjonsarbeid rettet mot barn og unge, og vi har god tro på at det vil fungere enda bedre når det er nettopp ungdom selv som skal nå ut til andre ungdommer. 

Prosjektet er delt i ulike faser

Markedsundersøkelse og analyse av svarene

Bilde av elever fra Halden Videregående skole og representanter fra Halden kommune på skolebesøk på Rødsberg - Klikk for stort bilde

I disse dager gjør elevene markedsundersøkelser på alle ungdomsskolene i byen. Der spør de ungdommen selv hva som gjør at de ikke deltar på fritidsaktiviteter, hvorfor de slutter, og hva som evt. kan gjøres for å beholde de eller rekruttere de. Spørreskjemaet inneholder også spørsmål om hvilke kanaler man kan bruke for å nå ut til ungdom. Elevene ved Salg, service og reiseliv er selv innom hvert eneste klasserom og gjennomfører undersøkelsen sammen med ungdomsskoleelevene. Til nå har vi besøkt Rødsberg og Strupe, og Risum gjenstår. Vi venter spent på svarene, og hvordan vi kan bruke svarene videre. 

Planlegging av markedsføring og kunnskapsinnhenting

Svarene fra undersøkelsen vil bli brukt til dialog med lag og foreninger og kommune om hvordan man i enda større grad enn før kan treffe ungdommen. Elevene vil også selv sette i gang tiltak for å markedsføre aktivitetene, men det er ikke bestemt hva disse tiltakene evt. er før vi har alle svarene fra undersøkelsene.
Halden kommune, med samarbeidspartnere, planlegger gjennomføring av ALLEMED-dugnad, og kommer tilbake med dato og tidspunkt for denne. 

For å skaffe seg kunnskap om de ulike tilbudene som finnes er det tett samarbeid mellom Halden kommune og Halden vgs. Halden kommune har god oversikt over hva som finnes, men etter at Fritidskortet ble borte forsvant også den digitale oversikten over hva som finnes. Det jobbes nå med å få frivillige lag og foreninger til å registrere seg på frivillig.no/ungfritid.no, hvor de kan synliggjøre sine aktivitetstilbud. 

Hvis du representerer en frivillig organisasjon trenger du kun å registrere deg på frivillig.no. Du vil da også få spørsmål om du ønsker å synliggjøre deg på ungfritid.no. Begge sidene er eid av Frivillighet Norge. 

Markedsføring og "salg"

Etter at 1 og 2 er gjennomført starter den viktigste fasen, som er å markedsføre og "selge" de fritidsaktivitetene som finnes. Hvilke virkemidler som her vil bli brukt, som for eksempel stå på stand på skolene, markedsføring på sosiale medier eller utprøving av ulike aktiviteter, vil avgjøres av hva man kommer frem til i fase 2. 

Dette er et spennende prosjekt og givende samarbeid for både Halden kommune og Halden videregående skole, hvor elevene virkelig får muligheten til å utgjøre en forskjell, og kommunen får verdifull bistand i synliggjøringen av fritidsaktiviteter.