Styrker 15-åringers utdanningsvalg

Styrker 15-åringers utdanningsvalg

Som et viktig tilskudd til karriereveiledningen i skolen, har Inspiria laget et spennende og utviklende opplegg for elever på 10.trinn. Kompetanse og kommunikasjon, heretter kalt KoKo, er i Halden en del av Kunnskap i sentrum-samarbeidet kommunen har med Inspiria.

Målet med undervisningsprogrammet KoKo er å gi elevene en opplevelse som øker bevisstheten rundt de valgene de skal ta for videre utdanning og yrkesvalg.

- Vi vil at ungdommene skal stille litt sterkere og litt mer forberedt når de skal ta disse viktige valgene, sier Thor Erling Gulbrandsen fra Inspiria.

I Halden har mange ungdommer fått delta i opplegget. 10-trinn,  videregående skole og deltagere fra NAV har besøkt Insperias mobile interaktive klasserom som i Halden befinner seg i administrasjonsbygget til Norske skog Saugbrugs. Inspiria har laget flere varianter av undervisningen slik at det passer til målgruppen.

Les mer om KoKo - Kompetanse og kommunikasjon - på inspiria.no

Utfordrer til nytenkning

KoKo er lagt opp med flere typer øvelser som kan sette i gang tanker og prosesser hos den enkelte. 

-Bevissthet rundt «hvem er jeg?», «hva vil jeg?», «hva er jeg god på?» kan hjelpe 15-åringer til å ta bedre valg, mener Gulbrandsen.
Viktigheten av personlige egenskaper og de mulighetene som finnes i utdanning står i fokus for å skape mer tro på egne framtidsmuligheter. Det finnes omtrent 3000 bedrifter som har ti eller flere ansatte i Østfold, og det er cirka 600 forskjellige yrker i Norge. Å bli gjort oppmerksom på dette mangfoldet gir ofte de unge noe å tenke på. En av oppgavene de blir presentert når de skal reflektere over dagen, er å tenke ut nye yrker som kan bli aktuelle og nødvendige i fremtiden.

Undervisningsprogrammet

Inspirias opplegg gir elever en unik og inspirerende undervisningsopplevelse hvor de får ta del i varierte og aktive oppgaver som gir rom for utforskning, læring og refleksjon om utdanning og arbeidslivet.

-Jeg er veldig begeistret for dette opplegget, og mener at det er viktig som et supplement til karriereveiledningen i skolen, sier Lars-Espen Hansen fra kommunens avdeling for samfunnsutvikling.

Undervisningen er delt inn i tre økter. 

Økt 1: Intro som starter med å gi ungdommene innsyn i hva KoKo er og presenterer målet for dagen. De deltar i karrierelæringsaktiviteter som handler om viktigheten av personlige egenskaper og om yrker og arbeidsliv. 

Økt 2: KoKo’s interaktiv film. Dette er en interaktiv film med lys, lyd og musikk og det prosjekteres film på tre sider. Filmen er inndelt i fire sekvenser/temaer. I hver sekvens stilles det fortløpende relevante spørsmål som omhandler temaene. Med mentometerknapper skal deltagerne besvare spørsmål anonymt. Svarene vises prosentvis etter hvert spørsmål. 

Økt 3: Refleksjon. Tematikken bearbeides ytterligere med karrierelæringsaktiviteter, samarbeid og refleksjon både individuelt, i grupper og plenum.