To mil med fiber – 22 hus på nett

To mil med fiber – 22 hus på nett

Etter ni måneders arbeid med to mil fiberkabel, er 22 hus i Enningdalen nær svenskegrensen i disse dager i ferd med å bli koblet til det moderne digitale samfunn. Det er offentlig finansiert utbygging som dette som må til, for å gi alle i Norge de samme digitale mulighetene til jobb, skole og trygghet.

Få nordmenn merket pandemien som folk i Enningdalen – tre mil fra Halden sentrum. Folk her bor bare minutter unna to av Norges grenseoverganger til Sverige som lenge var fysisk stengt slik at naboer og arbeidsplasser på svensk side ikke kunne besøkes som normalt. I tillegg har fravær av bredbånd gjort både hjemmeskole og hjemmekontor vanskelig.

Nå får de første innbyggerne i Enningdalen tilgang på høyhastighets fibernett, takket være bredbåndsmidler fra Viken fylkeskommune og Halden kommune. De siste ni månedene har Halden-bedriften GP Nett jobbet på oppdrag fra kommunen med å legge omtrent to mil med fiberkabel i Enningdalen. Torsdag ble det markert at første fase av utbyggingen i Enningdalen er gjennomført.

Bilde av ordfører Anne-Kari Holm som graver fiberkabel på Gribsrød gård i Enningdalen - Klikk for stort bildeOrdfører Anne-Kari Holm tar et symbolsk spadetak for å markere at første fase av fiberutbyggingen i Enningdalen er gjennomført. Henrik D. Meyer  - Når vi nå åpner fiberforbindelsen til Enningdalen er det en viktig dag for framtiden til landsbygda. Nå gjør vi det mulig for folk i Enningdalen å jobbe hjemmefra. Slike muligheter er viktig for å sikre et fremtidsrettet næringsliv i hele Norge. Det er også viktig at alle barn kan delta i digitale skoleaktiviteter og at syke og eldre innbyggere kan sikres trygghet gjennom moderne e-helsetjenester når de er hjemme – selv om hjemme er langt unna byen, sier ordfører Anne-Kari Holm (Sp) i Halden kommune.

Ikke kommersielt

Før kommunesammenslåingene i 2020 var Halden den største kommunen i Østfold i areal. Landsbygda rundt byen består av store områder med spredt befolkning. Dette er typiske områder der de kommersielle aktørene i telebransjen ikke ser noen gevinst i å bygge ut. Derfor har Halden kommune i senere år jobbet mye for å sikre finansiering av bedre nettforbindelser utenfor byen.

- Enningdalen er typisk for mye av Norge. Det er store landområder og få mennesker. Skal man få til en fiberutbygging på et sted som dette, er man avhengig av at det finnes offentlig finansiering tilgjengelig. Vi har hatt dialog med lokalbefolkning og vi har jobbet mye med å synliggjøre deres behov. Jeg opplever at Viken fylkeskommune har lyttet og forstått behovet og prioritert søknaden vår ved tildeling av tilskuddsmidler til utbygging av bredbånd. I tillegg har vi hatt en entreprenør som har strukket seg langt og innbyggere som har bidratt der de kan. Det er et samspill som har vært avgjørende for å få til dette, sier leder for digitalisering og innovasjon Øyvind Grandahl i Halden kommune.

- Her i Enningdalen har vi lagt to mil med fiberkabel både i lufta og i bakken. Å legge fiber i jordbruksområder som dette er utfordrende fordi det er mye å ta hensyn til – for eksempel dyr, korn og tresking. Takket være dyktige ansatte, kommunens engasjement og godt samarbeid med gårdbrukere og andre lokale innbyggere har vi fått til en god løsning for Enningdalen, sier administrerende direktør Øystein Falch i GP-Gruppen.

Må sikre like muligheter

Skal man unngå fraflytting, er det viktig at innbyggere i distriktene får de samme mulighetene som folk i byene. Et moderne næringsliv trenger digital infrastruktur som fungerer like godt over hele landet, men også offentlige tjenester som skole og helse blir mer og mer avhengig av en god nettforbindelse.

- For å håndtere eldrebølgen trenger vi som samfunn at flere bor hjemme lenger. For å gi den tryggheten som da er nødvendig, må vi som kommune ta i bruk gode digitale løsninger. Det krever igjen at innbyggerne kan bruke disse løsningene. Helse og trygghet er bare en av mange grunner til at folk i hele landet trenger tilgang på bredbånd. I tillegg vet vi at både utdanning og et moderne næringsliv er helt avhengig av dette. Skal vi som lokalsamfunn få full utnyttelse av digitaliseringen, må vi sikre at alle våre innbyggere kan ta del i dette. Offentlig finansiering er helt avgjørende for å få til det, sier leder for digitalisering og innovasjon Øyvind Grandahl i Halden kommune.

Fakta om fiberutbygging i Enningdalen:

  • Det er lagt omtrent 2 mil med fiberkabel i Enningdalen. Dette er fase 1 av fiberutbyggingen i Enningdalen. Fiber er lagt via både stolper og kabel i bakken.
  • Utbyggingen har tatt ca. 9 måneder.
  • Utbyggingen av fibernettet i Enningdalen omfatter i denne omgang 22 boliger. Det er klargjort for at flere boliger i det samme området kan få fiber.
  • Utbyggingen er utført av GP Nett på oppdrag fra Halden kommune.
  • Utbyggingen er finansiert med tilskuddsmidler fra Viken fylkeskommune.
  • GP Nett er i gang med fase 2 av utbyggingen i Enningdalen. Det betyr at de fleste resterende husstander i Enningdalen og Skauskroken vil få fiber. Videre vil også Bokerød, Paulsbo og Torpedalen få fiber.
  • Enningdalen er et landbruksområde i Halden kommune helt inntil riksgrensen mot Sverige. Dette er omtrent tre mil utenfor Halden by.