Utreder samarbeid om kjernekraft

Utreder samarbeid om kjernekraft

Halden kommune, Østfold Energi og Norsk Kjernekraft AS ønsker å utrede muligheten for å etablere kjernekraft i Halden sammen. Hensikten er å sikre mer kraft og flere arbeidsplasser.

Kommunedirektøren foreslår at Halden kommune skal stifte selskapet «Halden Kjernekraft AS» sammen med Østfold Energi og Norsk Kjernekraft AS. Samtidig foreslås det at det bevilges 2 millioner kroner til å dekke kommunens innskudd av egenkapital i forbindelse med etableringen av et slikt selskap.

Denne saken ble behandlet av formannskapet torsdag 2. november, og den skal sluttbehandles politisk i kommunestyret 9. november.

- Norge trenger å fordoble kraftproduksjonen fram mot 2050. Halden kommune kan styrke sin posisjon, blant annet for å sikre arbeidsplasser ved å tiltrekke seg produsenter av ny energi. På denne bakgrunn har Halden kommune vært i prosess med Norsk Kjernekraft AS og Østfold Energi for å starte utredning med mål om å bygge små modulære reaktorer (SMR1) i Halden kommune, skriver kommunedirektøren i saksframlegget til politisk behandling.  

Dersom kommunestyret vedtar kommunedirektørens forslag, så vil Halden kommune eie 20 prosent av aksjene i det nye selskapet Halden Kjernekraft AS. Østfold Energi og Norsk Kjernekraft AS vil eie 40 prosent hver av aksjene.  

- Det er viktig at Halden kommune bruker de muligheter som oppstår for å styrke sin posisjon for 
å sikre arbeidsplasser og tiltrekke seg produsenter av ny energi, står det i saksframlegget fra kommunens administrasjon.

Det er opplysninger i saksframlegget og i aksjonæravtalen som er unntatt offentlighet. Sladdet versjon av dokumentene kan du lese her: