Utsetter boligsoneparkering på Os

Utsetter boligsoneparkering på Os

Planene om å innføre boligsoneparkering i øvre del av Os-området utsettes inntil videre. 

Boligsoneparkering på Os - Klikk for stort bildeBoligsoneparkering på Os Halden kommune Tidlig i juni gikk Halden kommune ut med informasjon om at det skulle innføres boligsoneparkering i deler av området mellom Gimleveien og Schultzedalen øverst på Os. Illustrasjonen på denne siden viser det aktuelle området med plassering av skilt.

Det er nå besluttet å gå i nærmere dialog med beboere og næringsliv i området før en eventuell innføring av boligsoneparkering. Skiltene som er montert på stedet vil snart bli tildekket. Boligsoneparkeringen utsettes med det inntil videre. 

Her kan du få mer informasjon om boligsoneparkering.

Hvorfor boligsoneparkering?

Et område med boligsoneparkering er merket med soneskilt ved innkjøring til området. I tidsrommene som oppgis på skilt må du ha gyldig avtale om boligsoneparkering for å parkere innenfor sone-skiltene. På andre tidspunkt kan alle bruke parkeringsplassene. En avtale om boligsoneparkering er i hovedsak begrenset til beboere i området og avtalen har en kostnad.

Boligsoneparkeringen er et viktig virkemiddel for kommunen for å opprettholde et godt boligmiljø i sentrum. Parkeringen er i mange områder blitt et stort problem både for trafikksikkerhet, miljø og framkommelighet. Mange parkerer på gater og fortau og det oppstår lett farlige situasjoner. Små barn er særlig utsatt. I mange gater er det vanskelig å komme fram for offentlige etater ved utrykning, renovasjon og snøbrøyting.

Formålet med boligsoneparkeringen er å sikre best mulig tilgjengelighet til offentlige parkeringsplasser innen et avgrenset område. De fleste beboerne vil oppleve at boligsoneparkering betyr mer ordnet parkering og et triveligere bomiljø. Ordningen gir beboere særfordeler når det gjelder parkering i boliggatene