Vanningsrestriksjoner. Nå må du spare på vannet

Vanningsrestriksjoner. Nå må du spare på vannet

Fra og med 15. mai innfører Halden kommune restriksjoner for hagevanning.​

Årsaken er at forbruket av vann erfaringsmessig øker i sommermånedene. Derfor blir det ikke tillatt å vanne med spreder eller ubetjent slange fra 15. mai.

Kan fortsatt vanne

Restriksjonene innføres fra midnatt 15. mai og gjelder for alle som får vann fra Lille Erte vannbehandlingsanlegg, Kornsjø eller Prestebakke vannverk.

Du kan fortsatt ta vare på plenen og plantene dine. Vanning med betjent slange eller vannkanne er tillatt, og du kan vanne hele døgnet.

Kan gi bøter

Det vil bli hyppige kontroller for å overvåke at forbudet blir respektert. Hvis du blir tatt for brudd på forskriftene, vil du få en advarsel. Respekterer du fortsatt ikke forbudet, vil det vanke et tilleggsgebyr på 1.000 kroner.

Dispensasjon

Hvis du har planer om å så ny plen eller legge nytt ferdiggress, kan du søke Halden kommune om dispensasjon. 
OBS! Det er en tidsbegrensning på 5 uker. Det vil si at unntaket fra restriksjonene kun gjelder i fem uker fra da du fikk klarsignal om at du kan vanne med spreder eller ubetjent vannslange.

Send søknad om dispensasjon:
E-post til postmottak@halden.kommune.no 
eller med post til Halden kommune, Postboks 150, 1751 Halden