Vårrengjøringen er i full gang

Vårrengjøringen er i full gang

Vinteren 2023/2024 strødde vi hele 2165,41 tonn saltblandet sand og singel, og 643,25 tonn salt. Det vil ta tid før vi har fått feiet alle boliggatene.

 "Manns minne" kan være kort, men vi kan ikke huske å ha strødd like mye noen gang.

Vinterens første snøfall kom allerede i oktober. Helt fram til og med februar hadde vi mange vekslende perioder med snø, sprengkulde, varmegrader og regn om hverandre. Da gir naturlovene oss is, det er helt uunngåelig. Derfor måtte vi strø veldig mye for å gjøre forholdene litt bedre.

Vårrengjøringen er for lengst i gang. Allerede i slutten av februar feiet vi gågata og sidegatene. Det vil ta tid å få den fine byen vår så ren og pen som mulig igjen.

Alle må ha forståelse for at det vil ta lang tid å få feiet opp disse store mengdene sand og singel. I tillegg fylles feiebilen av søppel, sneiper, snusposer, hundebæsj og annet folk har kastet fra seg gjennom en lang vinter.
Nå kjører vi hjullaster med oppsamler for å ta det groveste, det vil spare feiebilen for slitasje og hjelper til slik det går litt fortere å få vekk det verste. Det gjør vi også for å unngå å få for mye strøsand og singel i slukene. Feiebilen går etter for å få vekk alt smått og støv.