Vi søker profesjonelle produksjoner til den lokale kulturelle skolesekken

Vi søker profesjonelle produksjoner til den lokale kulturelle skolesekken

Profesjonelle utøvere, produsenter og formidlere av kunst og kultur kan melde inn forslag til Den lokale kulturelle skolesekken i Halden gjennom vår skjemaløsning.

Frist for å melde inn forslag til skoleåret 2024/2025 er 1. mars 2024.

Mer informasjon og skjema for å sende inn forslag finner du her. 

Et forslag kan være en ny idé eller en ferdig produsert produksjon som allerede er blitt vist i DKS eller et annet sted.