Vil starte prosess med Prestebakke skole    

Vil starte prosess med Prestebakke skole    

Kommunedirektøren ber politikerne om å få sette i gang en prosess som kan føre til nedleggelse av Prestebakke skole fra høsten 2023.

Senere i september får Haldens politikere spørsmålet om kommunens administrasjon kan starte en prosess som skal sikre god medvirkning og et godt beslutningsgrunnlag om framtiden til Prestebakke skole. Saksdokumentene offentliggjøres i dag tirsdag.

Her kan du lese dokumentene til denne politiske saken

Forslaget om å starte en prosess som kan føre til nedleggelse av Prestebakke skole, kommer i sammenheng med et større arbeid med å lage en strategi for skolestruktur i Halden – altså en overordnet plan for alle skolene.

Alle skal bli hørt

Prestebakke skole - Klikk for stort bildePrestebakke skoleSom en innledning til strategiarbeidet, undersøkte konsulentfirmaet WSP i 2021 kommunens skolestruktur. WSP konkluderte da blant annet med at Halden kommune har betydelig overkapasitet, særlig på barneskolen. Den mest aktuelle måten å redusere overkapasitet, er å legge ned en skole.

- Hvis det skal bli aktuelt å legge ned en skole, så ønsker Halden kommune at det gjøres på riktig måte. Det er viktig at alle berørte får informasjon og blir hørt. Det er også viktig at både barn og voksne som berøres får nok tid til å forberede seg slik at alle kan klare å gi sine innspill, sier fungerende direktør undervisning og oppvekst Karin Fredh Eliassen.

En eventuell skolenedleggelse, krever nye medvirkningsprosesser med de som er direkte berørt av slike avgjørelser. I tillegg til skolens elever betyr det de ansatte, foreldrene og nærmiljøet.

- Når kommunedirektøren ber om få sette i gang en prosess, så er det blant annet for å sikre at det brukes nok tid til å gjennomføre grundig medvirkning, sier Eliassen.

Forsvarlig prosess

Dersom politikken sier ja til å iverksette en prosess slik kommunedirektøren ønsker, vil administrasjonen kunne utrede og vurdere tilstrekkelig om en nedleggelse er bærekraftig både sosialt, pedagogisk, miljømessig og økonomisk.

- Tilstrekkelig utredning vil bidra til at man unngår unødvendig usikkerhet og stress. Det kan også bidra til å sikre berørte parter sitt behov for forutsigbarhet og medvirkning.  En tidlig avgjørelse gjør også at administrasjonen kan sikre en forsvarlig og god overgang for elevene til ny skole og for ansatte inn i nye arbeidssituasjoner, dersom det blir aktuelt, sier fungerende direktør undervisning og oppvekst Karin Fredh Eliassen.

En endelig beslutning om nedleggelse må politikerne i Halden eventuelt ta etter at alle forhold er kartlagt skikkelig og alle berørte parter har fått si meningen sin. Kommunens administrasjon ønsker å sikre et godt beslutningsgrunnlag for kommunens politikere som til slutt må bestemme om skolen skal legges ned eller ikke.

Veien videre

  • Onsdag 21. september: Saken behandles i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Saksdokumentene blir offentlige tirsdag 13. september.
  • Torsdag 22. september: Saken behandles i Kommunestyret. Her vil det bestemmes om kommunens administrasjon kan sette i gang en prosess.
  • 26. september: Hvis Kommunestyret gir klarsignal til å starte prosess, vil det denne dagen sendes ut informasjon om innspillsmuligheter til parter som er direkte berørt.
  • Kommunedirektøren foreslår en nedleggelse fra høsten 2023, men det er altså ikke bestemt før Kommunestyret i Halden eventuelt vedtar dette. Et slikt vedtak kan tidligst komme i desember 2022.