Vinner av årets byggeskikkpris

Vinner av årets byggeskikkpris

Under Haldengallaen lørdag kveld ble Halden kommunes byggeskikkpris delt ut. Vinner er en privat hytte, mens to kjente sentrumsgårder får hederlig omtale. 

Halden kommunes byggeskikkpris er en hederspris som deles ut årlig til bebyggelse eller uteanlegg som gjennom sin utforming og innpassing i sted og miljø kan bidra til å heve den allmenne byggeskikk.
Ordfører Fredrik Holm og juryleder Ragnhild H. Løchen delte ut byggeskikkprisen foran publikum i Brygga kultursal. I tillegg til en vinner fikk både Fayegården og Ankergården i Halden sentrum hederlig omtale.

Hvem har vunnet byggeskikkprisen tidligere? Se oversikten her!

Dette er årets vinnere:

Vinner av byggeskikkprisen for 2023

Halden kommunes byggeskikkpris er en hederspris som for året 2023 tildeles:

 • Strandbakken 17
 • Tiltakshaver: Geir Mikalsen
 • Arkitekt: Halden Arkitektkontor AS
   
Moderne hytte med uteplass, blå himmel - Klikk for stort bildeStrandbakken 17 - vinner av byggeskikkprisen for 2023 Halden kommune

Juryens vurdering:

Byggeskikkprisen gis til Strandbakken 17 for nybygg av hytte. Arkitekten viser svært god planlegging i sin tilpasning på en tomt med kupert terreng. Hytta er godt tilpasset terrenget og man har innvendig trappet rommene i flere nivåer for å unngå unødvendig høyder. Taket følger rommene og gir en god og avdempet høyde på hytta.

Hytta er utført utelukkende av lokale firmaer, fra arkitekt til snekkere og håndverkere. Eier har lagt stor vekt på bruk av gode og vedlikeholdsfrie materialer. Utførelsen av hytta viser svært godt håndverk. Det er videre lagt vekt på at eier har valgt smarte teknologiske løsninger som sørger for lavt energiforbruk, spesielt når hytta ikke er i bruk. 

Juryen mener derfor at hytta er et meget godt forbilde for god byggeskikk.

Hederlig omtale gis til: Fayegården 

 • Tiltakshaver: Halden kommunale pensjonskasse
 • Arkitekt: Stenseth Grimsrud arkitekter as
   
Grønn murbygning i to etasjer med trær i forgrunn - Klikk for stort bildeFayegården i Busterudparken Halden kommune

Juryens vurdering:

Hederlig omtale gis til nytt museum og nytt tilbygg i Fayegården. Å få museet til byen er en svært viktig del av byutviklingen og bidrar til mer liv i sentrum og nordsiden spesielt. Det er lagt opp til flere bruksmuligheter også ut over utstillingsområder, med blant annet klasserom og møterom for lag og foreninger. Ombyggingen av Fayegården er gjennomført med høy kvalitet der det er lagt stor vekt på å bevare originale og tidsriktige detaljer.

En viktig del av prosessen har vært et tilbygg som huser kafé og museumsbutikk. Tilbygget har i tillegg en funksjon i at det tydelig viser hvor museet er. Tilbygget har vært gjennom en lang prosess for å finne sin utforming og tilpasninger er gjort helt frem til byggingen startet. Utformingen med vegger tilpasset eksisterende bygg, med en lav høyde, gir et godt tilpasset bygg. Samtidig henvender bygget seg til besøkende i parken med sin front i glass.

Hederlig omtale gis til: Ankergården 

 • Tiltakshaver: Lilletorget Halden AS
 • Arkitekt: Halden Håndverkstjenester AS
   
Rød murbygning i tre etasjer, blå himmel - Klikk for stort bildeAnkergården i Svenskegaten Halden kommune

Juryens vurdering:

Hederlig omtale gis til ombyggingen av Ankergården til leiligheter for utleie. Prosjektet er etter juryens mening svært positivt for Halden sentrum og dekker boligbehov for de som ikke kan eller vil eie egen bolig. Det gir byen flere etterlengtede leiligheter og er med på å bidra til å oppfylle sentrumsplanens mål om flere folk i sentrum. Bygget inneholder mange leiligheter med gode og godt gjennomtenkte planløsninger. 

Bygget har også et forretningsareal som er med på å trekke folk og skaper aktivitet i sentrum. 
Utvendig har bygget gjennomgått en renovering med oppgradering av fasader og farger. Fasadene mot gata er bevart, og man har kun etablert balkonger mot bakgården.

Alle tidligere vinnere og annen informasjon om byggeskikkprisen finner du her!

Haldengallaen

Haldengallaen arrangeres av Halden kommune, Halden Arbeiderblad og Sparebank1Stiftelsen Halden i samarbeid. For mer informasjon om de andre prisutdelingene under Haldengallaen – se Halden Arbeiderblad