Intranett

Intranett

Kommunens intranettet finner du i Office365, og alle ansatte i Halden kommune har tilgang.

Du må ikke være innlogget på kommunens nett for å få tilgang til intranett

Office 365 er en skytjenester og er dermed tilgjengelig for alle ansatte uavhengig av hvor man befinner seg, bare man har tilgang til internett.  Du trenger derfor ikke være innlogget på kommunens nett for å få å gå inn på intranett.

Du kan også legge inn appen - SharePoint - på din telefon og på den måten få enkel tilgang til intranettet.

Med SharePoint app kan du se nyheter og viktige meldinger som er lagt ut på kommunens intranett. Der finner du også all annen informasjon fra kommunens intranett blant annet kommunens kvalitetsdokumenter.

Hvordan få tilgang til kommunens intranett?

Trykk på knappen og følg instruksjoner for innlogging til Office 365

Intranett

 Kommunens benytter to-faktor pålogging til Office 365.

Hva inneholder kommunens intranett?

Intranettet inneholder;

  • Kommunens kvalitetsdokumentasjon.
  • Snarveier som fører deg rett til forskjellige fagprogram eks. Visma Enterprise og Elements.
  • Nyheter og viktige meldinger 
  • Byttekroken - hvor du kan legge ut ting du trenger eller vil gi bort
  • Tilpasset informasjon fra Office365
  • og mye mer ...