Slik kan ansatte varsle

Slik kan ansatte varsle

Er du ansatt i Halden kommune kan du varsle om kritikkverdige forhold på jobben her. Hvis du ikke jobber i kommunen, finner du nyttig kontaktinformasjon nederst på siden. 

Halden kommune er opptatt av at alle skal kunne si fra. Vi som jobber i kommunen, har åpenhet som en av våre grunnverdier. Derfor har vi gjort det enkelt å orientere kommunen om kritikkverdige forhold. På denne siden viser vi fram hvordan ansatte kan gi tilbakemeldinger. 

Ansatt i Halden kommune

Varsling

Halden kommune har en digital varslingsløsning for ansatte i kommunen. Her kan du også være anonym. Dette gjelder varsler etter bestemmelsene i arbeidsmiljøloven om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Det er kun forhold knyttet til brudd på arbeidsmiljøloven som skal rapporteres inn i denne varslingskanalen. Det er kun ansatte i Halden kommune som skal bruke varslingsløsningen. 

Klikk her for å varsle!

  • Meldinger fra andre enn ansatte i Halden kommune vil ikke bli behandlet.
  • Meldinger som ikke handler om brudd på arbeidsmiljøloven, vil heller ikke bli behandlet. 
  • Les om varsling i Arbeidsmiljøloven.

Det er Halden kommunes HR-sjef som er mottaker av varslene som sendes via varslingskanalen. Videre behandling av din sak skjer i henhold til rutine for varsling for ansatte. Ved eventuelle varsler på HR-avdelingen, bør man heller bruke en av kanalene under. 

Andre tilbakemeldinger

Ansatte i Halden kommune kan gjerne gi andre tilbakemeldinger som ikke er et varsel i tråd med arbeidsmiljøloven. Ønsker man å gi slike tilbakemeldinger, bør man benytte epost til leder, muntlig tilbakemelding, eller skriftlig tilbakemelding per post eller rett i postkassen på rådhuset. 

Innbygger i Halden

Hvis du ikke jobber i Halden kommune, skal du ikke bruke varslingskanalen over. Du kan likevel gi oss tilbakemeldinger om alt du mener vi bør kjenne til. Da er det mest effektivt at du kontakter oss direkte her: