Vil du klage til kommunen?

Vil du klage til kommunen?

På denne siden finner du skjemaer og informasjon om hvordan du kan klage på kommunale tjenester, kommunale vedtak, samt melde fra om feil.

Klage på tjenester innen helse- og mestring

Klage på kommunale vedtak

De fleste søknader til kommunen avgjøres som regel med et enkeltvedtak. Enkeltvedtak kan påklages. I vedtaket du mottar blir det opplyst om hvor en eventuell klage skal sendes. Du kan også bruke det elektroniske skjemaet du finner under.

Det er forskjell på hva som er klage på et vedtak og hva som er en henvendelse/klage til kommunen.

Dersom du er misfornøyd med vedtak kommunen har gjort kan du klage. Eksempel på vedtak kan være søknader i forbindelse med barnehageopptak, skjenke- og serveringsbevilling, voksenopplæring.

Klage på et byggesak-vedtak

Enkeltvedtak kan påklages av en part i saken eller annen med rettslig klageinteresse. Som part i saken regnes den som vedtaket retter seg mot, eller som saken ellers direkte gjelder.

Les mer om temaet "Klage på vedtak - byggesak"

Klage på parkeringsbot

Ønsker du å klage på en parkeringsbot? Benytt skjemaet under.

Les mer om temaet "Klage på parkeringsgebyr eller kontrollsanksjon"

Feilmelding

Hull i veien? Hærverk? Vannlekkasjer? Hekk som vokser utover fortauet? Med innbygger-appen Civis kan du melde fra om det meste når det gjelder vann og avløp, miljø og forsøpling, parker, friområder, veier og gatelys. Meldingen havner direkte hos rette instans i kommunen.

Appen "Civis" gir deg også nyheter fra kommunen. Du kan laste den ned gratis der du laster ned apper:

Gjelder det renovasjon?

Halden kommune har en app for deg som vil ha informasjon om henting av søppel rett i mobilen. Appen heter "Min renovasjon". Med denne appen får du vite når vi henter restavfall og matavfall i søppeldunken din, og når vi tømmer dunken for  papp og papir. 

I appen kan du gi tilbakemeldinger til renovasjonsavdelingen om du trenger flere grønne poser, feil på dunkene eller andre henvendelser som gjelder renovasjon.

Appen er gratis. Søk på "Min renovasjon" der du laster ned apper.