Kunngjøringer og høringer

Høring av forslag til detaljregulering for Fjellås

Forslag til «Detaljregulering for Fjellås» var oppe til 1. gangs behandling i Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø 14.06.23, sak PS 50/2023.

Høring av forslag til Detaljregulering for Oskleiva – Månefjellet

Forslag til «Detaljregulering for Oskleiva – Månefjellet» var oppe til 1. gangs behandling i Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø 24.05.23, sak PS 40/2023.

Kunngjøring om gatesalg på 17. mai 2023 i Halden

Se regler om salg av heliumballonger og annet gatesalg for 17. mai her. 

Varsel om planarbeider for Damhauggata 3 og Torpum næringsområde

Detaljreguleringsplaner for Damhauggata 3 og Torpum næringsområde ved Svingen/ Torpum i Halden kommune

Høring av forslag til detaljregulering for Sykehusgata 2 og 4

Forslag til «Detaljregulering for Sykehusgata 2 og 4» (nasjonal plan-ID 3001_G-737) ble behandlet i Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø i møte den 19.04.2023, PS 34/2023.

Varsel om oppstart av planarbeid – Detaljregulering for Torpum næringsområde

På vegne av forslagsstiller Halden kommune varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering av Torpum næringsområde.

Høring av arealformål, avgrensing og bestemmelser til arealer på Åsekjær, ved Rokke avfallsanlegg og i Lundestadveien (Båt-Holm).

Kommuneplanens arealdel for Halden ble behandlet som sak PS 18/2023 i kommunestyremøte 16.02.2023. Halden kommunestyre vedtok planen som helhet, men tre arealer på Åsekjær, Rokke avfallsanlegg og i Lundestadveien (Båt-Holm AS) er unntatt rettsvirkning i påvente av høring.

Høring: Frivillighetsplan 2023 - 2028

Høringsutkast til frivillighetsplanen er nå publisert. Det er opprettet et skjema som skal gjøre det enkelt for deg å gi dine innspill. 

Kunngjøring av vedtak, kommuneplanens arealdel for Halden, 2023-2050

Halden kommunestyre vedtok kommuneplanens arealdel for Halden 2023-2050 i møte den 16.02.2023, sak PS 18/2023, jfr. Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 2008 § 11-15 og § 11-16.

Høring: Forslag til forskrift om forbudssoner for avfyring av fyrverkeri

Halden kommune v/Halden brannvesen har utarbeidet et forslag til forskrift om forbudssoner for avfyring av fyrverkeri i Halden kommune.