"ID-porten" og "Min side" er ustabil

Vår leverandør oppgraderer funksjonaliteten "ID-porten" som brukes i blant annet “Min side”. Tjenesten “Min side” er dessverre utilgjengelig denne helgen som følge av dette. 

Kunngjøringer og høringer

Eiendomsskattelisten og fritakslisten for 2024

Her finner du eiendomsskattelisten og fritakslisten for året 2024. Listene ligger ute til offentlig gjennomsyn, og er tilgjengelig til og med 22. mars.

Varsel om oppstart av planarbeid: Detaljregulering for Furuveien 7

På vegne av forslagsstiller Furuveien 7 AS varsles det om igangsetting av planarbeid. Plankonsulent er HS Arealplan AS.  Planområdet ligger på Glenne, i krysset mellom Furuveien og Blåklokkeveien, og er på ca. 3,5 daa.  

Kommunale avgifter, gebyrer og eiendomsskatt for 2024

Halden kommunestyre vedtok i møte 14. desember 2023 under sak Budsjett 2024 satser for kommunale avgifter, gebyrer og eiendomsskatt for året 2024.

Detaljregulering for Fjellås – varsel om vedtak av plan

Halden kommunestyre vedtok Detaljregulering for Fjellås, planID: 0101 G-735, i møte den 07.12.2023.

Detaljregulering for Oskleiva – Månefjellet – varsel om vedtak av plan

Halden kommunestyre vedtok Detaljregulering for Oskleiva – Månefjellet, planID: 0101 G-734, i møte den 07.12.2023.

Detaljregulering for Kvartalet Bjerklundveien-Orødveien-Tangenveien i Tistedal - Varsel om vedtak av plan

Halden kommunestyre vedtok Detaljregulering for Kvartalet Bjerklundveien-Orødveien-Tangenveien i møte den 7.12.2023.

Varsel om oppstart av planarbeid – Detaljregulering for kvartalet Violgata – Kristian Augusts gate – Oscars gate – Nils Ankers gate

På vegne av forslagsstiller Exenter AS varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering av kvartalet Violgata – Kristian Augusts gate – Oscars gate – Nils Ankers gate. 

Varsel om oppstart av planarbeid: Detaljregulering for Brattås Nord

På vegne av forslagsstiller Brattås Halden AS varsles det om igangsetting av planarbeid. Plankonsulent er SH Prosjekt AS.

Høring - godtgjøringsreglementet

Kommunestyret vedtok i sitt konstituerende møte 26.10.2023, PS 107/2023, endringer i kommunens reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Halden kommune. 

Varsel om oppstart av planarbeid: Detaljregulering for Hjortsbergveien 9

På vegne av forslagsstiller CK Boliger AS varsles det om igangsetting av planarbeid. Plankonsulent er Halden Arkitektkontor AS.