Feil på Innsynsløsningen

For tiden er det ikke mulig å søke på dokumenter som er eldre enn fra 1.1.22 på grunn av tekniske problemer hos leverandør. Vi jobber med å få løst problemet.
Du kan be om innsyn i en sak om du benytter dette skjemaet

Høring - Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner for Halden kommune

Høring - Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner for Halden kommune

Hovedutvalg for plan - teknisk - landbruk - klima og miljø (HTEK) har gjort likelydende vedtak 22.09.2021:
Hovedutvalget for plan – teknisk – landbruk – klima og miljø vedtar å legge forslag til "Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner for Halden kommune" ut på høring.

Hensikten med forskriftsforslaget er å fremme helse, trivsel og miljø for kommunens innbyggere gjennom å redusere luftforurensing og samtidig sikre bedre avfallshåndtering og ressursanvendelse av brennbart avfall. Faren for brann vil også reduseres som følge av forskriften.

Høringsfrist: 2. mai 2022

Høringsuttalelser sendes til:

E-post: postmottak@halden.kommune.no eller
Halden kommune, Postboks 150, 1751 Halden.
Husk å merke uttalelsen med «Lokal forskrift om åpen brenning».

Spørsmål kan rettes til avdeling for Miljø og landbruk. Kontaktperson Martine Ringdal.
E-post: martine.ringdal@halden.kommune.no