Høring: forslag til ny lokal forskrift om feiing og tilsyn

Høring: forslag til ny lokal forskrift om feiing og tilsyn

Halden kommune v/Halden brannvesen varsler med dette at lokal "forskrift om feiing og tilsyn i Halden kommune" er sendt ut på høring. Forskriften åpner for at vurdering av feie- og tilsynsbehov kan gjennomføres med installering av pipesensor.

Formålet med høringen er å opplyse saken og gi berørte mulighet til å komme med innspill før forskriften endelig vedtas. 
Uttalelsen sendes kommunen enten som e-post eller per post. Høringssvaret merkes med saksnummer 2020/5036.  

  • e-post: postmottak@halden.kommune.no
  • post: Halden kommune, Postboks 150, 1751 Halden

Alle kan gi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova.

Frist for å sende inn høringsuttalelser er 13.februar 2023.

Etter endt høring skal forskriften behandles og vedtas i kommunestyret i Halden kommune.

Dokumenter i saken: