Offentlig høring av kommunal planstrategi 2024-2028

Offentlig høring av kommunal planstrategi 2024-2028

Planstrategien gir en oversikt over utviklingstrekk og utfordringer i planstrategiperioden. På bakgrunn av dette er behovet for nye planer og oppdatering av eldre planer framkommet.

Planstrategi kan forenklet kalles en plan for kommunens planlegging i kommunestyreperioden 2024 – 2028. Planstrategien gir en oversikt over utviklingstrekk og utfordringer i planstrategiperioden. På bakgrunn av dette er behovet for nye planer og oppdatering av eldre planer framkommet.

Har du innspill til planstrategien, eventuelt forslag til nye planer som kommunen bør lage benytt deg av mulighet og spill det inn til Halden kommune.

Høringsfrist er 8. juni 2024.

postmottak@halden.kommune.no eller Halden kommune, postboks 150 1751 Halden.

Trenger du flere opplysninger kan du kontakte:

Espen Sørås espen.soras@halden.kommune.no tlf. 93243241

Dokument

Offentlig høring av Halden kommunes planstrategi 2024-2028 (PDF, 19 MB)